09.03.2021

Prezentujemy długo oczekiwany film podsumowujący ubiegłoroczny Program Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO. Program zrealizowany wraz z Ministerstwem Sportu okazał się wielkim sukcesem. Dzięki programowi ponad 11 tysięcy dzieci mogło wziąć udział w obozie sportowym, zwiększając swoją sprawność fizyczną i wiedzę z zakresu historii sportu. Aż dla 2 189 osób, była to pierwsza przygoda ze sportem. Mamy nadzieję, że rozpalona iskra zachęci do kontynuacji regularnej aktywności fizycznej oraz zmiany nawyków na zdrowsze.

Array ( [0] => )
18.12.2020

Szanowni Państwo!
Informujemy, że zgodnie z  rozstrzygniętym postępowaniem przetargowym o udzielenie zamówienia: „Kontrola projektów realizowanych w ramach programu: „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO” oraz przygotowanie raportu podsumowującego realizację programu, realizatorem wyżej wymienionych usług została firma FITWELL Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.

Przedstawiciele firmy FITWELL Sp. z o.o. będą kontaktować się z wybranymi Organizatorami w imieniu Fundacji LOTTO w celu przeprowadzenia kontroli zrealizowanych lub trwających obozów.

14.12.2020

Etap VIII

Szanowni Państwo,
poniżej przedstawiamy wyniki naboru VIII tury wniosków do Programu „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO”. Zakwalifikowane Organizacje zostały powiadomione drogą elektroniczną, zgodnie z obowiązującym Regulaminem Programu.

Na realizację programu Fundacja LOTTO im. H. Konopackiej przeznaczyła kwotę 9 328 686,56 zł.

Informujemy, że zgodnie z Regulaminem nabór wniosków w  Konkursie zakończył się z dniem 30listopada 2020 r.

Uprzejmie prosimy, aby Organizatorzy obozów, które odbędą się do końca trwania Konkursu, wysłali oficjalne pismo do Fundacji zawierające akceptację związku sportowego właściwego dla danej dyscypliny realizowanej na obozie.

Zachęcamy do regularnego odwiedzania naszej strony internetowej https://www.fundacjalotto.pl/, gdzie znajdziecie Państwo aktualne informacje dotyczące naszego Programu.

Wyniki naboru Programu „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO”

07.12.2020

Szanowni Państwo,
informujemy, że w dniu: 07 grudnia 2020 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia na: Realizację filmu promującego program: Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO”.
Realizatorem wyżej wymienionej usługi została firma
OVERSEE Sp. z o.o. SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Poznaniu.

Zarząd Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej w Warszawie.

03.12.2020

Etap VII

Szanowni Państwo,
poniżej przedstawiamy wyniki naboru VII tury wniosków do Programu „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO”. Zakwalifikowane Organizacje zostały powiadomione drogą elektroniczną, zgodnie z obowiązującym Regulaminem Programu.

Na realizację programu Fundacja LOTTO im. H. Konopackiej przeznaczyła kwotę 8 973 283,56 zł.

Informujemy, że zgodnie z Regulaminem nabór wniosków w  Konkursie zakończył się z dniem 30listopada 2020 r.

Uprzejmie prosimy, aby Organizatorzy obozów, które odbędą się do końca trwania Konkursu, wysłali oficjalne pismo do Fundacji zawierające akceptację związku sportowego właściwego dla danej dyscypliny realizowanej na obozie.

Zachęcamy do regularnego odwiedzania naszej strony internetowej https://www.fundacjalotto.pl/, gdzie znajdziecie Państwo aktualne informacje dotyczące naszego Programu.

Wyniki naboru Programu „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO”

20.11.2020

Etap VI

Szanowni Państwo,
poniżej przedstawiamy wyniki naboru VI tury wniosków do Programu „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO”. Zakwalifikowane Organizacje zostały powiadomione drogą elektroniczną, zgodnie z obowiązującym Regulaminem Programu.

Informujemy, że zgodnie z Regulaminem nasz Konkurs realizowany będzie do
30listopada 2020 r. W dalszym ciągu przyjmujemy wnioski na obozy planowane do 31 grudnia 2020 r. Wnioski będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością zgłoszeń.W przypadku wnioskowania o refundację kosztów obozu, który odbył się przed dniem złożenia wniosku, termin składania aplikacji o dofinansowanie w ramach konkursu, upłynął z dniem 31października 2020 r.

W związku z opinią prawną, którą Fundacja LOTTO otrzymała z Ministerstwa Sportu Departament Sportu dla Wszystkich  prosimy aby wszyscy Organizatorzy obozów, które będą organizowane od połowy listopada do końca grudnia 2020, zgłosili obozy do właściwego Związku Sportowego i uzyskali od nich poświadczenie przyjęcia zgłoszenia zgrupowania sportowego w danym miejscu i terminie. Poświadczenie prosimy dołączyć do składanego wniosku w części Załączniki i przesłać na adres hbator@fundacjalotto.pl .

Zachęcamy do regularnego odwiedzania naszej strony internetowej https://www.fundacjalotto.pl/, gdzie znajdziecie Państwo aktualne informacje dotyczące naszego Programu.

Wyniki naboru Programu „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO”

03.11.2020

Etap V

Szanowni Państwo,
poniżej przedstawiamy wyniki naboru V tury wniosków do Programu „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO”. Zakwalifikowane Organizacje zostały powiadomione drogą elektroniczną, zgodnie z obowiązującym Regulaminem Programu.

Na realizację programu Fundacja LOTTO im. H. Konopackiej przeznaczyła kwotę 6 803 862,06 zł

Informujemy, że zgodnie z Regulaminem nasz Konkurs realizowany będzie do 30 listopada 2020 r. W dalszym ciągu przyjmujemy wnioski na obozy planowane do 31 grudnia 2020 r. Wnioski o dofinansowanie składać można w każdym momencie Konkursu. W przypadku wnioskowania o refundację kosztów obozu, który odbył się przed dniem złożenia wniosku, termin składania aplikacji o dofinansowanie w ramach konkursu, upłynął z dniem 31października 2020 r.

Zachęcamy do regularnego odwiedzania naszej strony internetowej https://www.fundacjalotto.pl/, gdzie znajdziecie Państwo aktualne informacje dotyczące naszego Programu.

Wyniki naboru Programu „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO”