22.05.2024

Ideą programu „odLOTTOwa jazda 2024”jest aktywizacja środowisk lokalnych i zaangażowanie w aktywność fizyczną.

Fundacja LOTTO oczekuje, że organizacje składające projekty będą angażować swoich sympatyków w aktywność fizyczną poprzez jazdę na rowerze, tym samym zwiększając swoją szansę na nagrodę w postaci darowizny na realizację zgłoszonych przez siebie projektów. Zgłoszony projekt powinien dotyczyć promowania aktywności fizycznej, zaangażowania społecznego, promującego zdrowy tryb życia. Projekty nie musza dotyczyć jazdy na rowerze.

Wysokość nagrody głównej to 30 000 zł, stąd w preliminarzu kosztów projektu wskazana wartość wydatków ze środków Fundacji LOTTO musi wynosić 30 000 zł. Koszty finansowane przez Fundację LOTTO to koszty bezpośrednie realizacji projektu, takie jak np. wynagrodzenie trenerów/instruktorów, wynajem obiektów sportowych, zakup sprzętu sportowego, medali, pucharów, ulotek, plakatów, poczęstunku podczas zajęć itp. Dopuszczalne jest finansowanie ze środków Fundacji LOTTO kosztów administracyjnych tylko w wysokości do 5 % wartości darowizny. Pozostałe koszty realizacji projektu np. koszty koordynatora projektu, powinny być sfinansowane ze środków własnych wnioskodawcy. W przypadku gdy wnioskodawca nie uzyska nagrody głównej i wartość darowizny z Fundacji LOTTO wyniesie, zgodnie z przyznaną nagrodą, mniej niż 30 000 zł, wnioskodawca będzie zobowiązany do aktualizacji zakresu planowanych działań i dostosowania preliminarza kosztów do przyznanej darowizny.

Więcej informacji na stronie: https://www.fundacjalotto.pl/odlottowa-jazda/

11.03.2024

Szanowni Państwo,
na stronie https://www.fundacjalotto.pl/odlottowe-ferie/  przedstawiamy ostatnią, VII transzę, na której znajdują się wnioski z listy rezerwowej. Uzyskały one dofinansowanie w wyniku zgłoszonych rezygnacji z organizacji zaplanowanych wcześniej obozów. Budżet przeznaczony na program „odLOTTOwe ferie 2024” został wyczerpany. Dziękujemy wszystkim organizacjom za zgłoszenia oraz za zrealizowane obozy.

09.11.2023

Szanowni Państwo,
poniżej przedstawiamy XII turę wniosków, które pozytywnie przeszły ocenę formalną i merytoryczną w konkursie „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO 2023”. Z zakwalifikowanymi organizacjami skontaktujemy się drogą elektroniczną na podany we wniosku adres mailowy celem dopełnienia formalności pozwalających na przekazanie środków dofinansowania.

Zachęcamy do regularnego odwiedzania naszej strony internetowej https://www.fundacjalotto.pl/, gdzie znajdziecie Państwo aktualne informacje dotyczące naszego programu.

Wyniki konkursu „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO 2023” – XII tura

05.10.2023

Szanowni Państwo,
poniżej przedstawiamy XI turę wniosków, które pozytywnie przeszły ocenę formalną i merytoryczną w konkursie „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO 2023”. Z zakwalifikowanymi organizacjami skontaktujemy się drogą elektroniczną na podany we wniosku adres mailowy celem dopełnienia formalności pozwalających na przekazanie środków dofinansowania.

Zachęcamy do regularnego odwiedzania naszej strony internetowej https://www.fundacjalotto.pl/, gdzie znajdziecie Państwo aktualne informacje dotyczące naszego programu.

Wyniki konkursu „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO 2023” – XI tura

02.10.2023

Szanowni Państwo,
informujemy, że postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia „Wsparcie logistyczne w organizacji wydarzenia pn. „Rodzinny piknik sportowy z Fundacją LOTTO” zostało rozstrzygnięte. Realizatorem wyżej wymienionych usług została Fundacja Akademickiego Związku Sportowego z siedzibą w Warszawie.

15.09.2023

Szanowni Państwo,
informujemy, że postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia Dostawa gadżetów reklamowych na Piknik Sportowy realizowany przez Fundację LOTTO” zostało rozstrzygnięte.

Zgodnie z pkt. 12 Regulaminu, na dostawę poszczególnych części zamówienia, zostały ogłoszone wyniki do ofert złożonych przez firmy:

  • Base Promotion Services Sp. z o.o.,
  • Fiori Agencja Reklamowa,
  • Drukin.pl.

Z przedstawicielami ww. firm skontaktują się pracownicy Fundacji LOTTO.

14.09.2023

Szanowni Państwo,
poniżej przedstawiamy X turę wniosków, które pozytywnie przeszły ocenę formalną i merytoryczną w konkursie „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO 2023”. Z zakwalifikowanymi organizacjami skontaktujemy się drogą elektroniczną na podany we wniosku adres mailowy celem dopełnienia formalności pozwalających na przekazanie środków dofinansowania.

Zachęcamy do regularnego odwiedzania naszej strony internetowej https://www.fundacjalotto.pl/, gdzie znajdziecie Państwo aktualne informacje dotyczące naszego programu.

Wyniki konkursu „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO 2023” – X tura

07.09.2023

Szanowni Państwo,
poniżej przedstawiamy IX turę wniosków, które pozytywnie przeszły ocenę formalną i merytoryczną w konkursie „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO 2023”. Z zakwalifikowanymi organizacjami skontaktujemy się drogą elektroniczną na podany we wniosku adres mailowy celem dopełnienia formalności pozwalających na przekazanie środków dofinansowania.

Zachęcamy do regularnego odwiedzania naszej strony internetowej https://www.fundacjalotto.pl/, gdzie znajdziecie Państwo aktualne informacje dotyczące naszego programu.

Wyniki konkursu „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO 2023” – IX tura