22.09.2021

Szanowni Państwo,

Publikujemy listę rezerwową zawierającą pozytywnie ocenione wnioski złożone do 09.08.2021 r.
Wnioski z listy rezerwowej i ewentualnie kolejne wnioski będą mogły uzyskać dofinansowanie jeśli nastąpi zwrot wydatkowanych środków np. w wyniku rozliczenia dofinansowania lub zgłoszone zostaną rezygnacje z organizacji zaplanowanych wcześniej obozów.

Lista rezerwowa organizatorów

16.09.2021

Szanowni Państwo,

Informujemy, że środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie obozów sportowych w programie „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO 2021” zostały wyczerpane.  Tura VIII jest ostatnią turą przyznanych dofinansowań.
W najbliższym czasie opublikujemy listę pozytywnie ocenionych wniosków (złożonych  do 9 sierpnia br. ), które nie otrzymały dofinansowania z uwagi na brak środków – tzw. listę rezerwową. Ocena wniosków złożonych po 9 sierpnia br. na chwilę obecną została zawieszona.
Wnioski z listy rezerwowej i ewentualnie kolejne wnioski będą mogły uzyskać dofinansowanie jeśli nastąpi zwrot wydatkowanych środków np. w wyniku rozliczenia dofinansowania lub zgłoszone zostaną rezygnacje z organizacji zaplanowanych wcześniej obozów.

13.09.2021

Szanowni Państwo,
poniżej przedstawiamy VIII turę wniosków, które pozytywnie przeszły ocenę formalną i merytoryczną w konkursie „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO 2021”. Z zakwalifikowanymi organizacjami skontaktujemy się droga elektroniczną na podany we wniosku adres mailowy celem dopełnienia formalności pozwalających na przekazanie środków dofinansowania.

Aktualne informacje dotyczące programu znajdują się na naszej stronie internetowej https://www.fundacjalotto.pl/.

Wyniki konkursu „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO 2021″ – VIII tura

08.09.2021

Zgodnie z Regulaminem Konkursu „odLOTTOwa jazda 2021” o pierwszy trzech miejscach zdecydowała liczba zaliczonych i zsumowanych kilometrów do dnia 31.08.2021 r.

Miło nam poinformować, że Laureatami Programu „odLOTTOwa jazda 2021” zostały organizacje:

  • Nagroda za I miejsce – Stowarzyszenie Domy Dziecka w Skopaniu
  • Nagroda za II miejsce – Tour de Fundacja – akcja charytatywna
  • Nagroda za III miejsce – Stowarzyszenie WGR Rowerowy Grójec

Zarząd Fundacji LOTTO postanowił przyznać nagrody dodatkowe dla wyróżniających się projektów i beneficjentów:

  • Nagroda Dodatkowa – Fundacja Aktywni Bez Barier
  • Nagroda Dodatkowa – Fundacja naKole
  • Nagroda Dodatkowa – Stowarzyszenie zwykłe Pozytywni z Pasją.

Wszystkim serdecznie gratulujemy.

31.08.2021

Szanowni Państwo, Drodzy Studenci,

Z prawdziwą przyjemnością ogłaszamy, że po wnikliwej pracy ekspertów oraz wielu godzinach szczegółowej weryfikacji wniosków, w dniu dzisiejszym tj. 31sierpnia 2021 r., wyłoniliśmy 65 stypendystów w Jubileuszowym Programie Stypendialnym 65 na 65.

Jesteśmy pod wielkim wrażeniem Państwa dokonań i wyników w nauce. Dziękujemy za wysiłek włożony w skompletowanie niezbędnej dokumentacji oraz niesłabnące zainteresowanie programem. Jednocześnie pragniemy poinformować, że oceniając każdy wniosek braliśmy pod uwagę nie tylko osiągnięcia naukowe, ale również zaangażowanie społeczne oraz osiągnięcia wynikające z działalności w obszarach niezwiązanych z kierunkiem studiów. Przypominamy również, że decyzja o przyznaniu stypendium ma charakter ostateczny i nie przysługuje od niej odwołanie.

Podpisanie umowy stypendialnej nastąpi podczas uroczystej gali zorganizowanej przez Fundację LOTTO w październiku 2021 r.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za przesłane zgłoszenia, gratulujemy niesamowitych osiągnięć i dziękujemy za cierpliwość w oczekiwaniu na ogłoszenie wyników!

Zarząd Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej

WYNIKI REKRUTACJI

Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia do Jubileuszowego Programu Stypendialnego 65 na 65.

Zarząd Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej zdecydował o wsparciu 65 studentów.

Lista stypendystów

27.08.2021

Szanowni Państwo,
poniżej przedstawiamy VII turę wniosków, które pozytywnie przeszły ocenę formalną i merytoryczną w konkursie „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO 2021”. Z zakwalifikowanymi organizacjami skontaktujemy się droga elektroniczną na podany we wniosku adres mailowy celem dopełnienia formalności pozwalających na przekazanie środków dofinansowania.

Aktualne informacje dotyczące programu znajdują się na naszej stronie internetowej https://www.fundacjalotto.pl/.

Wyniki konkursu „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO 2021″ – VII tura

27.08.2021

Szanowni Państwo,
informujemy, że postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia „Realizacja filmów promujących Program: „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO 2021” zostało rozstrzygnięte. Realizatorem powyżej wymienionych usług została firma OVERSEE Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Poznaniu.

20.08.2021

Szanowni Państwo,
z uwagi na dużą liczbę złożonych wniosków i wnioskowaną kwotę, która przekracza budżet projektu informujemy, że zgodnie z § 3 ust. 2 Regulaminu z dniem 22.08.2021 r. zamykamy nabór wniosków do Konkursu „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO 2021”. Wnioski o dofinansowanie, które zostały złożone podlegają ocenie i zgodnie z § 4 ust. 6 Regulaminu po pozytywnej ocenie merytorycznej będą mogły być skierowane do realizacji pod warunkiem niewyczerpania środków finansowych przeznaczonych na Konkurs.

19.08.2021

Szanowni Państwo,
poniżej przedstawiamy VI turę wniosków, które pozytywnie przeszły ocenę formalną i merytoryczną w konkursie „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO 2021”. Z zakwalifikowanymi organizacjami skontaktujemy się droga elektroniczną na podany we wniosku adres mailowy celem dopełnienia formalności pozwalających na przekazanie środków dofinansowania.

Aktualne informacje dotyczące programu znajdują się na naszej stronie internetowej https://www.fundacjalotto.pl/.

Wyniki konkursu „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO 2021″ – VI tura