MISTRZOWIE SPORTU 11. EDYCJI

Szanowni Państwo,
poniżej przedstawiamy listę zwycięskich Autorskich Projektów 11. edycji Programu „Kumulacja Aktywności”. Dziękujemy za wszystkie złożone wnioski (wypłynęło do nas ponad 110 kompletnych zgłoszeń) oraz wyjątkowo ciekawe pomysły zgłaszających!.

Wyniki 11. edycji „Kumulacji Aktywności”

INFORMACJE O PROGRAMIE

Program Kumulacja Aktywności został stworzony w oparciu o badania, które wyraźnie zaznaczyły problem niskiej aktywności fizycznej wśród młodych Polaków, dlatego też fundacja od kilku lat stara się zachęcać młodzież do podejmowania szeroko pojętej aktywności fizycznej poprzez promowanie ruchu i zdrowego trybu życia. Celem Programu jest zachęcanie młodzieży do aktywności fizycznej poprzez dawanie możliwości unikalnej szansy na trening pod okiem utytułowanych sportowców – olimpijczyków, mistrzów świata, Europy, Polski. Uczniowie mają możliwość pracy bezpośrednio z tymi, którzy osiągnęli sukces, mogą spróbować siły w różnorodnych dyscyplinach i przekonać się, że sport może być świetną zabawą. W ramach Programu zorganizowane zostaną bezpłatne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w 50 grupach na terenie całego kraju.
Prowadzący wybierani są w konkursie, a prowadzone przez nich zajęcia są różnorodne, realizowane na podstawie autorskiego projektu przedstawionego w składanym do Programu wniosku. Dodatkowo na zajęciach realizowane są ćwiczenia z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, które przyczyniają się do skorygowania ewentualnych zaburzeń w rozwoju motorycznym, uczą jak zapobiegać nieprawidłowym postawom i powstawaniu zaburzeń statyki ciała. Należy podkreślić, że dziecko zdrowe fizycznie ma większe możliwości do rozwoju intelektualnego oraz większe chęci do podejmowania różnych działań społecznych.
Program Kumulacja Aktywności współfinansowany jest przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Osoby, które mogą składać wniosek:

 • pełnoletnie,
 • niekarane,
 • posiadające zdolność do czynności prawnych,
 • spełniające wszystkie warunki regulaminu.

Dokumenty, które należy załączyć do formularza:

 • zaświadczenie o posiadaniu przez zgłaszającego uprawnień do prowadzenia zajęć sportowych;
 • aktualne zaświadczenie o niekaralności zgłaszającego (nie starsze niż 3 miesiące licząc od dnia składania dokumentów do konkursu).

Autorski projekt powinien uwzględniać następujące wytyczne:

a) zajęcia sportowe będą skierowane do młodzieży w wieku 11-15 lat (tj. osób urodzonych w latach 2008-2012), o różnych predyspozycjach fizycznych i umiejętnościach sportowych, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży dotychczas mało aktywnej sportowo;
b) zajęcia sportowe będą nieodpłatne dla ich uczestników;
c) zajęcia nie mogą być realizowane w ramach lekcji WF ani innych zajęć pozalekcyjnych, np. SKS;
d) zajęcia mają za zadanie podnosić sprawność fizyczną dzieci i młodzieży, mogą opierać się na ćwiczeniach z różnych sportów i aktywności fizycznych, powinny być urozmaicone i atrakcyjne, zarówno dla dziewcząt, jak i chłopców;
e) zajęcia mają zawierać wykorzystanie ćwiczeń gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń kształtujących prawidłowy rozwój kręgosłupa, przedstawione w filmach w ramach programu „Zdrowa postawa to podstawa”;
f) rekrutacja do zajęć powinna obejmować młodzież dotychczas mało aktywną fizycznie, która nie uczęszcza na zorganizowane inne zajęcia sportowe i nie brała udziału w poprzednich edycjach Kumulacji Aktywności;
g) Zgłaszający powinien aktywnie uczestniczyć we wszystkich zajęciach;
h) zajęcia sportowe powinny być realizowane i równomiernie rozłożone w okresie pomiędzy 4 września 2023 r. a 31 maja 2024 r., średnio dwa razy w tygodniu, w tym co najmniej 20 (dwadzieścia) spotkań w I etapie realizacji oraz 28 (dwadzieścia osiem) spotkań w II etapie realizacji, o których mowa w § 2 ust. 1 lit. c) Regulaminu;
i) pojedyncze zajęcia sportowe powinny trwać nie krócej niż 90 minut;
j) liczebność grupy w momencie rozpoczęcia cyklu zajęć powinna być nie mniejsza niż 20 osób;
k) zajęcia mają mieć za zadanie przekazać takie wartości jak: fair-play, współpraca, poświęcenie, wzajemny szacunek, ciężka i sumienna praca, patriotyzm, idea olimpizmu ze szczególnym uwzględnieniem przekazania wiedzy historycznej o bohaterach-sportowcach, na jednym wybranym przez prowadzącego przykładzie;
l) Zgłaszający powinien zachęcać opiekunów uczestniczących w Programie dzieci i młodzieży do uprawiania sportu razem z nimi – co najmniej dwa zajęcia w każdym z etapów realizacji zajęć, o których mowa w § 2 ust. 1 lit. c) powinny odbywać się z udziałem opiekunów i innych członków rodziny uczestników;
m) w trakcie co najmniej jednych zajęć w autorskim projekcie powinno zostać zaplanowane przekazanie wiedzy historycznej o bohaterach-sportowcach.

Aby złożyć wniosek należy:

 • Zapoznać się z regulaminem Programu „Kumulacja Aktywności – 11. edycja”.
 • Przygotować autorski projekt, spełniający wszystkie warunki regulaminu, w tym harmonogram działań i preliminarz kosztów.
 • Kliknąć w przycisk „złóż wniosek” znajdujący się poniżej.
 • Wybrać rodzaj konta „Osoby Fizyczne” i zarejestrować się w Generatorze Wniosków lub zalogować na istniejącym już koncie (w przypadku składania wcześniej wniosków do Fundacji).
 • Nacisnąć przycisk „wnioski” i wybrać program „Kumulacja Aktywności”.
  UWAGA! – Wnioski złożone w innym programie nie będą rozpatrywane w Programie „Kumulacja Aktywności – 11. edycja”.
  UWAGA! – dane wpisywane do formularza nie zapisują się automatycznie, za każdym razem gdy wychodzimy z systemu lub chcemy zrobić dłuższą przerwę należy nacisnąć przycisk „Zapisz”.
  Przy niektórych polach pojawi się dodatkowa informacja z ikonką „i”, na którą należy najechać myszą i przeczytać informację.
 • Po wypełnieniu wszystkich zakładek należy nacisnąć przycisk „Złóż wniosek”.
  UWAGA! – system nie pozwoli złożyć wniosku jeżeli nie będą wypełnione wszystkie pola albo dołączone wymagane załączniki. Po wysłaniu formularza nie ma możliwości nanoszenia zmian i dosyłania dokumentów.

Przystąpienie do Programu poprzez wykonanie czynności, o których mowa w powyżej Zgłaszający:

 • akceptuje warunki regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania;
 • oświadcza, że autorski projekt nie narusza praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich oraz dóbr osobistych oraz nie jest kopią scenariusza składanego w poprzednich latach do Programu Kumulacja Aktywności;
 • wyraża zgodę na publikację przez organizatora w internecie jego wizerunku oraz danych osobowych takich jak imię, nazwisko, rodzaj uprawianego sportu, osiągnięcia sportowe i szkoleniowe, miejsce prowadzenia zajęć

Informujemy, że zakończyliśmy nabór wniosków do Programu i rozstrzygnęliśmy Konkurs.

Mistrzowie 11. edycja

Wyszukiwarka zajęć 11. edycja

Multimedia