25.06.2024

„W dniu 1 lipca 2024 r. otwieramy nabór wniosków do Programu Stypendialnego „Stypendium Sportowych Marzeń”.

 Program Stypendialny skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych, kontynuujących w roku szkolnym 2024/2025 naukę w klasie maturalnej oraz posiadających udokumentowane osiągnięcia w uprawianej przez siebie dyscyplinie sportu.

Zasady programu wraz z regulaminem znajdziesz na naszej stronie programu “Stypendium Sportowych Marzeń”.