KDW – Z naturą gramy fair play 2024

Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej we współpracy z Totalizatorem Sportowym przygotowała edycję specjalną wolontariatu pracowniczego z okazji Dnia Ziemi, który obchodzimy 22 kwietnia!

 • Wydarzenie dla pracowników z Warszawy: Centrali, Oddziału Warszawa, Oddziału TWKS, Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej, Fundacji Totalizatora Sportowego, spółek zależnych Totalizatora Sportowego oraz kolektorów fizycznych.

Chcemy wspólnie przygotować Ziemię na jej dzień! Z tej okazji 18 kwietnia organizujemy wjazd do Nadleśnictwa Jabłonna, by wspólnie posprzątać las. Podczas wydarzenia pracownicy będą mogli także wziąć udział w warsztatach o charakterze ekologicznym.

Aby wziąć udział w wydarzeniu zależy zapisać się przez formularz dostępny w wewnętrznym Intranecie Totalizatora Sportowego.

 • Edycja Specjalna wolontariatu pracowniczego dla oddziałów

Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej ogłosiła edycję specjalną programu „Kumulacja Dobrej Woli”, w której może zgłosić się maksymalnie jeden zespół z każdego z oddziałów (poza TWKS i Warszawą, ponieważ do tych oddziałów skierowane jest pierwsze wydarzenie). Do zespołu może zgłosić się dowolna liczba pracowników (minimum 3), a dofinansowanie jest przeliczne na podstawie liczby zaangażowanych w akcję pracowników (70 zł * liczba osób).

Grupy wolontariuszy z oddziałów mogą zorganizować akcję między 15kwietnia a 9 maja. Minimum 3 dni przed planowanym wydarzeniem muszą zgłosić projekt online do Fundacji przez Generator Wniosków. Projekt wolontariacki w ramach tej edycji specjalnej musi być bezpośrednio powiązany z Dniem Ziemi i z ekologią.

Wszystkie informacje zawarte są w regulaminie.

Szczegółowe informacje o wolontariacie lub pomoc w złożeniu wniosku można uzyskać:

Jak wypełniać wniosek?

Pamiętaj, że oceniając wnioski mamy jedynie informacje, które zostały w nim zawarte, dlatego bardzo ważne jest, aby dobrze opisać swój projekt.

 • Po wejściu do generatora wniosków należy zalogować się  w sekcji „osoba fizyczna” i wybrać program „Kumulacja Dobrej Woli – Z naturą gramy fair play 2024”.
 • Należy dobrze określić cel projektu 
 • Warto, aby każdy wolontariusz miał jasno określoną rolę, ważne jest żeby określić zadania zgodne z kompetencjami wolontariuszy.
 • W opisie szczegółowym powinny być zamieszczone wszystkie informacje dotyczące realizacji projektu–przygotowania, zakupy, realizację zadań, etc. Postaraj się zaplanować działania już na etapie wypełniania wniosku.
 • Harmonogram nie musi być nadmiernie szczegółowy, jednak nie może być zbyt ogólny.
 • Budżet projektu musi być dobrze zaplanowany tak, aby rzeczywiste wydatki były w nim odzwierciedlone i aby łatwo było go rozliczyć w sprawozdaniu końcowym.

WOLONTARIUSZ to ten, kto bezinteresownie i ochotniczo pomaga innym, ale nie dlatego, że są oni z nim związani więzami rodzinnymi, bądź dlatego, że upatruje w tym swój własny interes, lecz dlatego że może pomóc, że może czynić dobro.

Pamiętaj!

 • Wniosek można złożyć poprzez https://wnioski.fundacjalotto.pl/, logując się jako „osoba fizyczna” i wybierając program „Kumulacja Dobrej Woli”
 • Przy wydatkowaniu środków dofinansowania należy zbierać dokumenty księgowe (faktury, rachunki), w celu późniejszego rozliczenia.
 • Faktury i rachunki muszą być wystawione na Fundację LOTTO im Haliny Konopackiej (ul. Targowa 25, 03-728 Warszawa, NIP 113-279-19-96).
 • W ciągu 14 dni od zakończenia projektu, należy złożyć sprawozdanie merytoryczne poprzez generator wniosków https://wnioski.fundacjalotto.pl/ i rozliczenie kwoty dofinansowania w „formie papierowej”, na formularzu dostępnym w generatorze wniosków.
 • Do rozliczenia dofinansowania należy dołączyć oryginały wszystkich faktur i rachunków.

Złóż wniosek