17.08.2022

Szanowni Państwo,
poniżej przedstawiamy V turę wniosków, które pozytywnie przeszły ocenę formalną i merytoryczną w konkursie „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO 2022”. Z zakwalifikowanymi organizacjami skontaktujemy się drogą elektroniczną na podany we wniosku adres mailowy celem dopełnienia formalności pozwalających na przekazanie środków dofinansowania.

Zachęcamy do regularnego odwiedzania naszej strony internetowej https://www.fundacjalotto.pl/, gdzie znajdziecie Państwo aktualne informacje dotyczące naszego programu.

Wyniki konkursu „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO 2022” – V TURA

22.07.2022

Szanowni Państwo,
Informujemy, że postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia” Realizacja filmów promujących Program” Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO 2022” zostało rozstrzygnięte. Realizatorem powyżej wymienionych usług została firma OVERSEE Sp. z o.o. Sp.k.  z siedzibą w Poznaniu.

19.07.2022

Szanowni Państwo,
poniżej przedstawiamy II turę wniosków, które pozytywnie przeszły ocenę formalną i merytoryczną w konkursie „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO 2022”. Z zakwalifikowanymi organizacjami skontaktujemy się drogą elektroniczną na podany we wniosku adres mailowy celem dopełnienia formalności pozwalających na przekazanie środków dofinansowania.

Zachęcamy do regularnego odwiedzania naszej strony internetowej https://www.fundacjalotto.pl/, gdzie znajdziecie Państwo aktualne informacje dotyczące naszego programu.

Wyniki konkursu „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO 2022”

11.07.2022

Szanowni Państwo,
Informujemy, że postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia „Dostawa gadżetów reklamowych na potrzeby Programu „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO 2022” zostało rozstrzygnięte.

Zgodnie z pkt. 12 Regulaminu zostały wybrane oferty na dostawę osobno wybranych części zamówienia, złożone przez firmy:

  • Base Promotion Services Sp. z o.o.
  • Podarowane.pl Biedrzycki Sp. Jawna
  • Agencja Reklamowa Fiori
  • Supergift Promotion

Z przedstawicielami ww. firm wkrótce skontaktują się pracownicy Fundacji.

07.07.2022

Szanowni Państwo,
Z uwagi na dużą liczbę złożonych wniosków i wnioskowaną kwotę, która przekracza budżet projektu informujemy, że zgodnie z §3 ust. 2 Regulaminu z dniem 08.07.2022 r. o godz. 23.59. zamykamy nabór wniosków do Konkursu „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO 2022”.
Wnioski o dofinansowanie, które zostały złożone podlegają ocenie i zgodnie z §4 ust. 6 Regulaminu po pozytywnej ocenie merytorycznej będą mogły być skierowane do realizacji pod warunkiem niewyczerpania środków finansowych przeznaczonych na Konkurs.

06.07.2022

Szanowni Państwo,
poniżej przedstawiamy I turę wniosków, które pozytywnie przeszły ocenę formalną i merytoryczną w konkursie „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO 2022”. Z zakwalifikowanymi organizacjami skontaktujemy się drogą elektroniczną na podany we wniosku adres mailowy celem dopełnienia formalności pozwalających na przekazanie środków dofinansowania.

Zachęcamy do regularnego odwiedzania naszej strony internetowej https://www.fundacjalotto.pl/, gdzie znajdziecie Państwo aktualne informacje dotyczące naszego programu.

Wyniki konkursu „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO 2022”

01.07.2022

Szanowni Państwo,
Informujemy, że postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia „Kontrola projektów realizowanych w ramach Programu: „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO 2022” oraz przygotowanie Raportu podsumowującego realizację Programu” zostało rozstrzygnięte. Realizatorem powyżej wymienionych usług została firma FITWELL sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.
Uprzedzamy, że przedstawiciele firmy FITWELL sp. z o.o. będą kontaktować się z wybranymi Organizatorami w imieniu Fundacji LOTTO w celu przeprowadzenia kontroli obozów.