WYNIKI II Etapu konkursu „odLOTTOwa jazda 2023”!

Szanowni Państwo,
Z wielką przyjemnością publikujemy wyniki II Etapu, a jednocześnie przedstawiamy Laureatów tegorocznej „odLOTTOwej jazdy 2023”!
Dziękujemy za liczny udział w naszym projekcie i wspólne wyjeżdżanie kilometrów.

Wyniki II etapu

Informacje o programie

Program „odLOTTOwa jazda” to autorskiprogram Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej. Ideą akcji jest promowanie aktywności fizycznej i zaangażowania społecznego poprzez umożliwienie uczestnikom włączania się do akcji i wyjeżdżania kilometrów na rowerze, na rzecz jednej z organizacji zakwalifikowanej do konkursu.Swoje pomysły na projekty mogą zgłaszać podmioty (organizacje), o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w szczególności:organizacje non-profit, podmioty nie prowadzące działalności gospodarczej, organizacje i instytucje działające na rzecz dobra publicznego.Zgłaszane projekty muszą być zgodne z celami statutowymi Fundacji LOTTO. Zakwalifikowane organizacje zachęcają swoich sympatyków do zbierania kilometrów na ich rzecz. Uczestnicy decydują, jaki projektchcą wesprzeć kilometrami podczas jazdy na rowerze, wskazując odpowiednią organizację w aplikacji. Uczestnik może wybrać tylko jedną organizację podczas trwania całego konkursu.

Zwyciężają projekty, które zbiorą na swoim koncie najwięcej kilometrów.

Projekt przewiduje również przekazanie nagród dodatkowych dla wyróżniających się projektów, których wartość merytoryczna i znaczenie poruszonego problemu społecznego zostanie wysoko oceniona przez Fundację LOTTO.

Poprzednie edycje

Z powodzeniem odbyły się już cztery edycje programu.

Podczas czterech edycji programu OdLOTTOwa jazda:

  • przejechano łącznie ponad 289 200 000 km rowerami,
  • rywalizowało 158 Organizacji,
  • na rowerze jeździło ponad 49 240 uczestników,
  • uczestnicy mogli wesprzeć 158 różnych projektów, przekazując im wyjeżdżone przez siebie kilometry,
  • wspólnie spalono ponad 1066 000 000 kcal.