Informacje o programie

3, 2, 1… START! Już do 10 czerwca zapraszamy do udziału w II Etapie konkursu „odLOTTOwa jazda 2024”. Poniżej przedstawiamy instrukcje rejestracji/logowania:

 1. Jeśli nie posiadasz aplikacji Activy - pobierz aplikację ze Sklepu Google (Android) lub AppStore (iOS)
 2. Zarejestruj się lub zaloguj do aplikacji
 3. Jeśli dopiero założyłeś/aś konto:
  - na liście dostępnych wyzwań odszukaj wyzwanie "OdLOTTOwa jazda" (wpisz w polu wyszukiwania lub znajdź w zakładce "wyzwania otwarte")
  - po dołączeniu do wyzwania zaakceptuj zgody i przejdź do wyboru beneficjenta
  - wybierz odpowiedni zespół i zacznij zbierać kilometry od 10.06 (wybór zespołu jest obligatoryjny)
 4. Jeśli jesteś uczestnikiem/czką jakiegoś wyzwania:
  - kliknij puchar w dolnym menu (widok rankingów)
  - przejdź do menu (trzy kreski po prawej stronie na górze)
  - wybierz "Moje wyzwania", a następnie duży niebieski przycisk "Znajdź inne wyzwania"
  - na liście dostępnych wyzwań odszukaj wyzwanie "OdLOTTOwa jazda" (wpisz w polu wyszukiwania lub znajdź w zakładce "wyzwania otwarte")
  - po dołączeniu do wyzwania zaakceptuj zgody i przejdź do wyboru beneficjenta
  - wybierz odpowiedni zespół i zacznij zbierać kilometry od 10.06 (wybór zespołu jest obligatoryjny)

Program „odLOTTOwa jazda” to autorski program Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej. Ideą akcji jest promowanie aktywności fizycznej i zaangażowania społecznego poprzez umożliwienie uczestnikom włączania się do akcji i wyjeżdżania kilometrów na rowerze, na rzecz jednej z organizacji zakwalifikowanej do konkursu. Swoje pomysły na projekty mogą zgłaszać podmioty (organizacje), o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w szczególności: organizacje non-profit, podmioty nie prowadzące działalności gospodarczej, organizacje i instytucje działające na rzecz dobra publicznego. Zgłaszane projekty muszą być zgodne z celami statutowymi Fundacji LOTTO. Zakwalifikowane organizacje zachęcają swoich sympatyków do zbierania kilometrów na ich rzecz. Uczestnicy decydują, jaki projektchcą wesprzeć kilometrami podczas jazdy na rowerze, wskazując odpowiednią organizację w aplikacji. Uczestnik może wybrać tylko jedną organizację podczas trwania całego konkursu.

Zwyciężają projekty, które zbiorą na swoim koncie najwięcej kilometrów.

Projekt przewiduje również przekazanie nagród dodatkowych dla wyróżniających się projektów, których wartość merytoryczna i znaczenie poruszonego problemu społecznego zostanie wysoko oceniona przez Fundację LOTTO.

ODLOTTOWA JAZDA 2024

To kolejna już 7. edycja programu. Już od 13 maja 2024 r. organizacje mogą zgłaszać swoje projekty, które po wyborze przez komisje konkursową Fundacji LOTTO staną w szranki do rowerowego wyzwania liczonego w kilometrach. Rywalizacja ruszy 10 czerwca i potrwa do 25 sierpnia! Już dziś zgłaszajcie projekty i mobilizujcie swoich sympatyków do letnich podróży rowerowych.

Ideą programu „odLOTTOwa jazda 2024”jest aktywizacja środowisk lokalnych i zaangażowanie w aktywność fizyczną.

Fundacja LOTTO oczekuje, że organizacje składające projekty będą angażować swoich sympatyków w aktywność fizyczną poprzez jazdę na rowerze, tym samym zwiększając swoją szansę na nagrodę w postaci darowizny na realizację zgłoszonych przez siebie projektów. Zgłoszony projekt powinien dotyczyć promowania aktywności fizycznej, zaangażowania społecznego, promującego zdrowy tryb życia. Projekty nie musza dotyczyć jazdy na rowerze.

Wysokość nagrody głównej to 30 000 zł, stąd w preliminarzu kosztów projektu wskazana wartość wydatków ze środków Fundacji LOTTO musi wynosić 30 000 zł. Koszty finansowane przez Fundację LOTTO to koszty bezpośrednie realizacji projektu, takie jak np. wynagrodzenie trenerów/instruktorów, wynajem obiektów sportowych, zakup sprzętu sportowego, medali, pucharów, ulotek, plakatów, poczęstunku podczas zajęć itp. Dopuszczalne jest finansowanie ze środków Fundacji LOTTO kosztów administracyjnych tylko w wysokości do 5 % wartości darowizny. Pozostałe koszty realizacji projektu np. koszty koordynatora projektu, powinny być sfinansowane ze środków własnych wnioskodawcy. W przypadku gdy wnioskodawca nie uzyska nagrody głównej i wartość darowizny z Fundacji LOTTO wyniesie, zgodnie z przyznaną nagrodą, mniej niż 30 000 zł, wnioskodawca będzie zobowiązany do aktualizacji zakresu planowanych działań i dostosowania preliminarza kosztów do przyznanej darowizny.

Aby złożyć wniosek należy:

 • Zapoznać się z Regulaminem Konkursu „odLOTTOwa jazda 2024” (do pobrania poniżej).
 • Przygotować szczegółowe założenia swojego projektu, w tym harmonogram działań i budżet.
 • Jeśli organizacja nie ma konta w naszym generatorze, należy wybrać rodzaj konta „Organizacja” i zarejestrować się w generatorze wniosków. Wpisać dane w panelu logowania i dołączyć odpowiednie aktualne dokumenty.
  UWAGA! – jeżeli organizacja nie jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym to w miejsce „podłącz KRS” podłącza odpis z rejestru/ewidencji, w której jest zarejestrowana.
  Jeżeli umowę podpisywać będą osoby, które nie są wymienione w KRS lub w wypisie z innej ewidencji należy do wniosku dołączyć pełnomocnictwa tych osób.
 • Nacisnąć przycisk „wnioski” i wybrać program „odLOTTOwa jazda 2024”. Jeżeli zostanie wybrany inny program - wniosek nie będzie rozpatrywany w tym programie.
 • Wypełnić wniosek i dołączyć wszystkie wymagane dokumenty.
  UWAGA! – Informacje wypełniane w generatorze wniosków dotyczą projektu, na który chcą Państwo uzyskać dofinansowanie. Nie dotyczą rywalizacji grupowej (II Etapu Konkursu).
 • Po wypełnieniu wszystkich zakładek należy nacisnąć przycisk „Złóż wniosek”.
  UWAGA! – system nie pozwoli złożyć wniosku jeżeli nie będą wypełnione wszystkie pola albo dołączone wymagane załączniki, po złożeniu wniosku nie będzie możliwe jego poprawianie.

UWAGA! – dane wpisywane do formularza nie zapisują się automatycznie. Należy na bieżąco zapisywać zmiany naciśnięcie przycisku „Zapisz”.

HARMONOGRAM

  13.05.2024 r. Start projektu – rejestracja wniosków
  28.05.2024 r. Zakończenie naboru wniosków
  05.06.2024 r. Ogłoszenie wyników - lista zakwalifikowanych podmiotów
  10.06.2024 r. Start rywalizacji grupowej (wyjeżdżanie kilometrów)
  25.08.2024 r. Zakończenie rywalizacji grupowej
  do 12.09.2024 r. Ogłoszenie wyników rywalizacji grupowej

Poprzednie edycje

Z powodzeniem odbyły się już cztery edycje programu.

Podczas sześciu edycji programu OdLOTTOwa jazda:

 • przejechano łącznie ponad 35 mln km rowerami,
 • rywalizowało blisko 200 Organizacji, a uczestnicy mogli wesprzeć przekazując wyjeżdżone przez siebie kilometry na wybrane projekty,
 • na rowerze jeździło ponad 57 tys. uczestników,
 • wspólnie spalono ponad 1,6 miliarda kcal.