OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo,
Zarząd Fundacji LOTTO podjął decyzję o przesunięciu terminu ogłoszenia wyników I Etapu konkursu „odLOTTOwa jazda 2023” na poniedziałek 12.06.2023 r. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej konkursu pod adresem: https://www.fundacjalotto.pl/odlottowa-jazda/

Informacje o programie

Program „odLOTTOwa jazda” to autorskiprogram Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej. Ideą akcji jest promowanie aktywności fizycznej i zaangażowania społecznego poprzez umożliwienie uczestnikom włączania się do akcji i wyjeżdżania kilometrów na rowerze, na rzecz jednej z organizacji zakwalifikowanej do konkursu.Swoje pomysły na projekty mogą zgłaszać podmioty (organizacje), o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w szczególności:organizacje non-profit, podmioty nie prowadzące działalności gospodarczej, organizacje i instytucje działające na rzecz dobra publicznego.Zgłaszane projekty muszą być zgodne z celami statutowymi Fundacji LOTTO. Zakwalifikowane organizacje zachęcają swoich sympatyków do zbierania kilometrów na ich rzecz. Uczestnicy decydują, jaki projektchcą wesprzeć kilometrami podczas jazdy na rowerze, wskazując odpowiednią organizację w aplikacji. Uczestnik może wybrać tylko jedną organizację podczas trwania całego konkursu.

Zwyciężają projekty, które zbiorą na swoim koncie najwięcej kilometrów.

Projekt przewiduje również przekazanie nagród dodatkowych dla wyróżniających się projektów, których wartość merytoryczna i znaczenie poruszonego problemu społecznego zostanie wysoko oceniona przez Fundację LOTTO.

odLOTTOwa jazda 2023

To kolejna już 6. edycja programu. Już od 10 maja 2023 r. organizcje mogą zgłaszać swoje projekty, które po wyborze przez komisje konkursową Fundacji LOTTO staną w szranki do rowerowego wyzwania liczonego w kilometrach. Rywalizacja ruszy 14 czerwca i potrwa do 22 sierpnia! Już dziś zgłaszajcie projekty i mobilizujcie swoich sympatyków do letnich podróży rowerowych.

Aby złożyć wniosek należy:

 • Zapoznać się z Regulaminem Konkursu „odLOTTOwa jazda 2023” (do pobrania poniżej).
 • Przygotować szczegółowe założenia swojego projektu, w tym harmonogram działań i budżet.
 • Kliknąć w przycisk „złóż wniosek” znajdujący się poniżej.
 • Jeśli organizacja nie ma konta w naszym generatorze, należy wybrać rodzaj konta „Organizacja” i zarejestrować się w generatorze wniosków.
 • Wpisać dane w panelu logowania i dołączyć odpowiednie aktualne dokumenty
  UWAGA! – jeżeli organizacja nie jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym to w miejsce „podłącz KRS” podłącza odpis z rejestru/ewidencji, w której jest zarejestrowana.
  Jeżeli umowę podpisywać będą osoby, które nie są wymienione w KRS lub w wypisie z innej ewidencji należy do wniosku dołączyć pełnomocnictwa tych osób.
 • Nacisnąć przycisk „wnioski” i wybrać program „odLOTTOwa jazda 2023”.
  UWAGA!– jeżeli zostanie wybrany inny program - wniosek nie będzie rozpatrywany w tym programie.
 • Wypełnić wniosek i dołączyć wszystkie wymagane dokumenty
  UWAGA! – dane wpisywane do formularza nie zapisują się automatycznie. Należy na bieżąco zapisywać zmiany naciśnięcie przycisku „Zapisz”.
 • Po wypełnieniu wszystkich zakładek należy nacisnąć przycisk „Złóż wniosek”.
  UWAGA!– system nie pozwoli złożyć wniosku jeżeli nie będą wypełnione wszystkie pola albo dołączone wymagane załączniki, po złożeniu wniosku nie będzie możliwe jego poprawianie.

HARMONOGRAM

  10.05.2023 r. Start projektu – rejestracja wniosków
  01.06.2023 r. Zakończenie naboru wniosków
  08.06.2023 r. Ogłoszenie wyników - lista zakwalifikowanych podmiotów
  14.06.2023 r. Start rywalizacji grupowej(wyjeżdżanie kilometrów)
  22.08.2023 r. Zakończenie rywalizacji grupowej
  13.09.2023 r. Ogłoszenie wyników rywalizacji grupowej

Poprzednie edycje

Z powodzeniem odbyły się już cztery edycje programu.

Podczas czterech edycji programu OdLOTTOwa jazda:

 • przejechano łącznie ponad 289 200 000 km rowerami,
 • rywalizowało 158 Organizacji,
 • na rowerze jeździło ponad 49 240 uczestników,
 • uczestnicy mogli wesprzeć 158 różnych projektów, przekazując im wyjeżdżone przez siebie kilometry,
 • wspólnie spalono ponad 1066 000 000 kcal.