RADA FUNDACJI:

Rafał Krzemień –Przewodniczący Rady Fundacji

Szymon Gawryszczak – Członek Rady Fundacji

Artur Kapelko – Członek Rady Fundacji

Stanisław Grabiec – Członek Rady Fundacji

ZARZĄD FUNDACJI:

Anna Kukla
Prezes Zarządu Fundacji

Tomasz Ojdym
Wiceprezes Zarządu Fundacji

PRACOWNICY:

Ewa Gwiazda
koordynator programu “Program Grantów”
egwiazda@fundacjalotto.pl

Izabella Jawniuk
pracownik zespołu programu „Program Grantów”
ijawniuk@fundacjalotto.pl

Laura Czujkowska-Słomka
koordynator programu „Kumulacja Aktywności”, „odLOTTOwe ferie”, odLOTTOwa jazda”
lczujkowska@fundacjalotto.pl

Joanna Makarewicz
koordynator organizacyjno-administracyjny biura Fundacji
jmakarewicz@fundacjalotto.pl

Jacek Górnicki
koordynator programu „Program grantowy – Patroni Roku”
jgornicki@fundacjalotto.pl

Katarzyna Kopertowska
Inspektor Ochrony Danych
iod@fundacjalotto.pl

Monika Wysocka
koordynator programu „Sportowe Wakacje”
mwysocka@fundacjalotto.pl

Wioleta Duszkiewicz
koordynator programu „Sportowo Kulturalnie Lokalnie”
wduszkiewicz@fundacjalotto.pl

Magdalena Bokuniewicz
pracownik zespołu programu „Sportowe Wakacje” i „odLOTTOwe ferie”
mbokuniewicz@fundacjalotto.pl

Jakub Barlak
pracownik zespołu programu „Sportowe Wakacje” i „odLOTTOwe ferie”
jbarlak@fundacjalotto.pl

Aleksandra Zmuda Trzebiatowska
koordynator programu „Wolontariat Pracowniczy”
azmuda-trzebiatowska@fundacjalotto.pl

Mateusz Bartoszewski
pracownik zespołu programu “Program Grantów”
mbartoszewski@fundacjalotto.pl

BIURO:

fundacja@fundacjalotto.pl