RADA FUNDACJI:

Olgierd Cieślik – Przewodniczący Rady Fundacji

Magdalena Kopka-Wojciechowska – Członek Rady Fundacji

Grzegorz Sołtysiński – Członek Rady Fundacji

Bogdan Pukowiec – Członek Rady Fundacji

ZARZĄD FUNDACJI:

Eliza Dzwonkiewicz
Prezes Zarządu Fundacji

Dominika Kras
Członek Zarządu Fundacji

PRACOWNICY:

Ewa Gwiazda
Koordynator programów sportowych i kulturalnych

Jan Krypa
Główny specjalista ds. programów sportowych

Joanna Makarewicz
Koordynator ds. Partnerstw Społecznych oraz spraw organizacyjno-administracyjnych

Laura Czujkowska
Specjalista ds. obsługi administracyjno-organizacyjnej