RADA FUNDACJI:

Olgierd Cieślik – Przewodniczący Rady Fundacji

Magdalena Kopka-Wojciechowska – Wiceprzewodnicząca Rady Fundacji

Bogdan Pukowiec – Członek Rady Fundacji

Stanisław Grabiec – Członek Rady Fundacji

ZARZĄD FUNDACJI:

Anna Kukla
Prezes Zarządu Fundacji

Tomasz Ojdym
Wiceprezes Zarządu Fundacji

PRACOWNICY:

Ewa Gwiazda
koordynator programu “Program Grantów”
egwiazda@fundacjalotto.pl

Marcelina Osinska
koordynator programu „Program Grantów”
mosinska@fundacjalotto.pl

Laura Czujkowska-Słomka
koordynator programu „Kumulacja Aktywności” i „odLOTTOwa jazda”
lczujkowska@fundacjalotto.pl

Joanna Makarewicz
koordynator programu „Jubileuszowy Program Stypendialny 65 na 65”
jmakarewicz@fundacjalotto.pl

Jacek Górnicki
koordynator programu „Patroni Roku”, „Wolontariat Pracowniczy”, „odLOTTOwa jazda”, „Granie na Ekranie”
jgornicki@fundacjalotto.pl

Marcin Maksymiuk
Inspektor Ochrony Danych
iod@fundacjalotto.pl

Marzena Wiktorowicz
koordynator programu „Sportowe Wakacje”
mwiktorowicz@fundacjalotto.pl

Monika Wysocka
koordynator programu „Sportowe Wakacje”
mwysocka@fundacjalotto.pl

Kinga Iwaszkiewicz
koordynator programu „Kumulacja Aktywności”,
„Wolontariat Pracowniczy”
kiwaszkiewicz@fundacjalotto.pl

Wioleta Duszkiewicz
koordynator programów
wduszkiewicz@fundacjalotto.pl

Magdalena Bokuniewicz
koordynator programów
mbokuniewicz@fundacjalotto.pl

Jakub Barlak
koordynator programów
jbarlak@fundacjalotto.pl

BIURO:

fundacja@fundacjalotto.pl