RADA FUNDACJI:

Olgierd Cieślik – Przewodniczący Rady Fundacji

Magdalena Kopka-Wojciechowska – Członek Rady Fundacji

Bogdan Pukowiec – Członek Rady Fundacji

Stanisław Grabiec – Członek Rady Fundacji

ZARZĄD FUNDACJI:

Anna Kukla
Prezes Zarządu Fundacji

Tomasz Ojdym
Wiceprezes Zarządu Fundacji

PRACOWNICY:

Ewa Gwiazda
koordynator programu “Program Grantów”
egwiazda@fundacjalotto.pl

Marcelina Osinska
koordynator programu „Program Grantów”
mosinska@fundacjalotto.pl

Laura Czujkowska-Słomka
koordynator programu „Kumulacja Aktywności” i „odLOTTOwa jazda”
lczujkowska@fundacjalotto.pl

Joanna Makarewicz
koordynator programu „Jubileuszowy Program Stypendialny 65 na 65”
jmakarewicz@fundacjalotto.pl

Jacek Górnicki
koordynator programów „Patroni Roku”, „Wolontariat Pracowniczy”
jgornicki@fundacjalotto.pl

Marcin Maksymiuk
Inspektor Ochrony Danych
iod@fundacjalotto.pl

Marzena Wiktorowicz
koordynator programów
mwiktorowicz@fundacjalotto.pl

Monika Wysocka
Koordynator programu „Sportowe Wakacje”
mwysocka@fundacjalotto.pl

Anita Kucharska
Koordynator programów
akucharska@fundacjalotto.pl

BIURO:

fundacja@fundacjalotto.pl