RADA FUNDACJI:

Olgierd Cieślik – Przewodniczący Rady Fundacji

Magdalena Kopka-Wojciechowska – Członek Rady Fundacji

Grzegorz Sołtysiński – Członek Rady Fundacji

Bogdan Pukowiec – Członek Rady Fundacji

ZARZĄD FUNDACJI:

Anna Kukla
Prezes Zarządu Fundacji

Tomasz Ojdym
Wiceprezes Zarządu Fundacji

PRACOWNICY:

Ewa Gwiazda
koordynator programu „Program Grantów”
egwiazda@fundacjalotto.pl

Laura Czujkowska
koordynator programów „Kumulacja Aktywności”, „OdLOTTOwa jazda”
lczujkowska@fundacjalotto.pl

Joanna Makarewicz
koordynator programu „Program Stypendialny 100 na 100 im. H. Konopackiej i I. Matuszewskiego”
jmakarewicz@fundacjalotto.pl

Jan Krypa
koordynator programu „Olimpiady Młodzieżowe”
jkrypa@fundacjalotto.pl

Jacek Górnicki
koordynator programów „Patroni Roku”, „Kumulacja Dobrej Woli”
jgornicki@fundacjalotto.pl

Marcin Maksymiuk
Inspektor Ochrony Danych
iod@fundacjalotto.pl

Hanna Bator
koordynator programów

BIURO:

Joanna Makarewicz, Laura Czujkowska
fundacja@fundacjalotto.pl