Nasze Programy

Jubileuszowy Program Stypendialny 65 na 65

O PROGRAMIE: Z okazji jubileuszowych obchodów 65-lecia istnienia spółki Totalizator Sportowy, Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej wraz ze swoim Fundatorem Totalizatorem Sportowym powołuje „Jubileuszowy Program Stypendialny 65 na 65”. Program skierowany jest do 65-ciu studentów, wyróżniających się wiedzą, doświadczeniem oraz zaangażowaniem w projekty naukowe. Dodatkowo 10-ciu spośród nich otrzyma szansę na zdobycie doświadczenia zawodowego podczas...

Darowizny Charytatywne

Podstawą przekazania darowizn w Programie darowizny charytatywne jest ogłoszenie stanu epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to nagła sytuacja w jakiej znalazły się polskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa (COVID-19). Fundacja w odpowiedzi na wniosek o wsparcie wystosowany przez Ministerstwo Zdrowia na podstawie przeprowadzonych rozmów z szeroko rozumianymi instytucjami skupionymi wokół...

Program Grantów

Angażujemy się we współpracę z wyspecjalizowanymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi. Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej jest patronem Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD „Helenów”. Wspieramy także inicjatywy innych organizacji non-profit ze szczególnym uwzględnieniem popularyzacji aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz ułatwiania dostępu do kultury. Regulamin przyznawania wsparcia przez Fundację LOTTO ...

Wolontariat pracowniczy

Program wolontariatu pracowniczego to inicjatywa, która umożliwia pracownikom, przy wsparciu organizacyjnym i finansowym pracodawcy, realizację lokalnych projektów społecznych. Totalizator Sportowy powierzył koordynację wolontariatu pracowniczego Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej, która realizuje Program„Kumulacja Dobrej Woli” i przyjmuje od pracowników TS wnioski z opisami projektów społecznych oraz wpiera realizację najlepszych z nich. Wolontariuszami mogą być: wszyscy pracownicy...

Kumulacja Aktywności

Program Kumulacja Aktywności został stworzony w oparciu o badania, które wyraźnie zaznaczyły problem niskiej aktywności fizycznej wśród młodych Polaków, dlatego też fundacja od kilku lat stara się zachęcać młodzież do podejmowania szeroko pojętej aktywności fizycznej poprzez promowanie ruchu i zdrowego trybu życia, poprzez dawanie możliwości unikalnej szansy na trening pod okiem utytułowanych sportowców – olimpijczyków,...

Sportowe wakacje

SPORTOWE WAKACJE Z FUNDACJĄ LOTTO 2021 Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej ponownie została wybrana przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, w ramach programu „Sportowe Wakacje +”, krajowym operatorem konkursu na dofinansowanie obozów sportowych. Na realizację zadania MKDNiS wraz z Fundacją przeznaczyły łącznie 15 000 000 zł. W ramach konkursu organizacje pozarządowe mogą ubiegać się...