Nasze Programy

Patroni Roku

INFORMACJE O PROGRAMIE Termin składania wniosków w konkursie rozpoczyna się 6 marca i trwać będzie do 3 kwietnia.  W związku z ustanowieniem przez Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej patronów roku 2024, Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej ogłasza konkurs grantowy „Patroni Roku 2024” (Konkurs), skierowany do  organizacji non-profit chcących wziąć udział w uhonorowaniu i umocnieniu historycznego...

odLOTTOwa jazda

Program „odLOTTOwa jazda” to autorski program Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej. Ideą akcji jest promowanie aktywności fizycznej i zaangażowania społecznego poprzez umożliwienie uczestnikom włączania się do akcji i wyjeżdżania kilometrów na rowerze, na rzecz jednej z organizacji zakwalifikowanej do konkursu ...

Wolontariat

Totalizator Sportowy powierzył koordynacje wolontariatu pracowniczego Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej, która organizuje całoroczny Program „Kumulacja Dobrej Woli”, jak i jego edycje specjalne. Wolontariuszami mogą być wszyscy pracownicy Totalizatora Sportowego, spółek zależnych Totalizatora Sportowego oraz kolektorzy fizyczni, którzy utworzą minimum 3-osobowe zespoły. Do zespołów pracowniczych mogą dołączyć także osoby spoza TS, znajomi, przyjaciele, członkowie rodzin....

Kumulacja Aktywności

Program Kumulacja Aktywności został stworzony w oparciu o badania, które wyraźnie zaznaczyły problem niskiej aktywności fizycznej wśród młodych Polaków, dlatego też fundacja od kilku lat stara się zachęcać młodzież do podejmowania szeroko pojętej aktywności fizycznej poprzez promowanie ruchu i zdrowego trybu życia. Celem Programu jest zachęcanie młodzieży do aktywności fizycznej poprzez dawanie możliwości unikalnej szansy...

Ogólnopolskie Olimpiady Młodzieży

INFORMACJE O PROGRAMIE W ramach popularyzacji uprawiania sportu, Fundacja współpracuje przy organizacji ogólnopolskiego systemu szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży. Celem tego zadania jest objecie szczególną troską i wsparciem organizacji zawodów finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Imprezy, która nawiązuje do szlachetnej idei olimpijskiej i niesie w sobie olbrzymie wartości edukacyjno-wychowawcze. Realizacja zadania polega na udzielaniu wsparcia finansowego...

Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO

Program „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO” to projekt, którego zadaniem jest upowszechnianie i rozwój sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez wsparcie organizacji obozów sportowych o charakterze ogólnorozwojowym, w celu poprawy sprawności fizycznej oraz kształtowania nawyków zdrowego, sportowego stylu życia. Program także ma na celu przeciwdziałanie skutkom epidemii COVID-19 poprzez wspieranie szeroko rozumianej branży sportowej ...

Sportowo Kulturalnie Lokalnie

WYNIKI 2. ETAPU KONKURSU SPORTOWO KULTURALNIE LOKALNIE EDYCJA 2023 Szanowni Państwo, Miło nam poinformować, że zakończyliśmy 2. Etap konkursu „Sportowo Kulturalnie Lokalnie” edycja 2023. Decyzją Zarządu Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej, po zliczeniu punktów z głosowania na stronie www.gramywygrywamy.pl przyznano darowiznę 48 wnioskodawcom. Przypominamy, że w każdym województwie do wygrania była pula środków (300 000 zł)....

Program Grantów

Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej wspiera realizacje projektów innych organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, klubów sportowych, instytucji edukacyjnych i kulturalnych, zakładów opiekuńczych itd. poprzez udzielanie darowizn pieniężnych na zadania z obszaru sportu, kultury, edukacji, aktywizacji …