Wolontariat

Totalizator Sportowy powierzył koordynacje wolontariatu pracowniczego Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej, która organizuje całoroczny Program „Kumulacja Dobrej Woli”, jak i jego edycje specjalne.
Wolontariuszami mogą być wszyscy pracownicy Totalizatora Sportowego, spółek zależnych Totalizatora Sportowego oraz kolektorzy fizyczni, którzy utworzą minimum 3-osobowe zespoły. Do zespołów pracowniczych mogą dołączyć także osoby spoza TS, znajomi, przyjaciele, członkowie rodzin.

Wszystkie szczegóły o aktualnie realizowanych Programach dostępne są w odpowiednich zakładkach:

 • „KDW 2022” – Program wolontariacki, w którym trwa całoroczny nabór wniosków, w ramach którego wspierane są wszelkie działania w zakresie dobroczynności;
 • „KDW – Teraz Ukraina!” – edycja specjalna programu wolontariackiego, którego celem szczegółowym jest wsparcie ofiar działań wojennych w Ukrainie, w tym tzw. uchodźców, którzy przybyli na teren RP po dniu 23 lutego 2022 r.
 • „KDW – Wszystkie nasze dzieci” – edycja specjalna programu wolontariackiego, którego celem szczegółowym jest wspieranie działań edukacyjnych i integracyjnych na rzecz dzieci i młodzieży.
 • KDW – RakReaton 2022
 • KDW – Rodzinnie Razem

Zapraszamy do składania wniosków i niesienia pomocy!

WOLONTARIUSZ to ten, kto bezinteresownie i ochotniczo pomaga innym, ale nie dlatego, że są oni z nim związani więzami rodzinnymi, bądź dlatego, że upatruje w tym swój własny interes, lecz dlatego że może pomóc, że może czynić dobro.

Pamiętaj!

 • Wniosek można złożyć poprzez https://wnioski.fundacjalotto.pl/, logując się jako „osoba fizyczna” i wybierając program „Kumulacja Dobrej Woli”
 • Przy wydatkowaniu środków dofinansowania należy zbierać dokumenty księgowe (faktury, rachunki), w celu późniejszego rozliczenia.
 • Faktury i rachunki muszą być wystawione na Fundację LOTTO im Haliny Konopackiej (ul. Targowa 25, 03-728 Warszawa, NIP 113-279-19-96).
 • W ciągu 14 dni od zakończenia projektu, należy złożyć sprawozdanie merytoryczne poprzez generator wniosków https://wnioski.fundacjalotto.pl/ i rozliczenie kwoty dofinansowania w „formie papierowej”, na formularzu dostępnym w generatorze wniosków.
 • Do rozliczenia dofinansowania należy dołączyć oryginały wszystkich faktur i rachunków.
 • Złóż wniosek