22.05.2024

Ideą programu „odLOTTOwa jazda 2024”jest aktywizacja środowisk lokalnych i zaangażowanie w aktywność fizyczną.

Fundacja LOTTO oczekuje, że organizacje składające projekty będą angażować swoich sympatyków w aktywność fizyczną poprzez jazdę na rowerze, tym samym zwiększając swoją szansę na nagrodę w postaci darowizny na realizację zgłoszonych przez siebie projektów. Zgłoszony projekt powinien dotyczyć promowania aktywności fizycznej, zaangażowania społecznego, promującego zdrowy tryb życia. Projekty nie musza dotyczyć jazdy na rowerze.

Wysokość nagrody głównej to 30 000 zł, stąd w preliminarzu kosztów projektu wskazana wartość wydatków ze środków Fundacji LOTTO musi wynosić 30 000 zł. Koszty finansowane przez Fundację LOTTO to koszty bezpośrednie realizacji projektu, takie jak np. wynagrodzenie trenerów/instruktorów, wynajem obiektów sportowych, zakup sprzętu sportowego, medali, pucharów, ulotek, plakatów, poczęstunku podczas zajęć itp. Dopuszczalne jest finansowanie ze środków Fundacji LOTTO kosztów administracyjnych tylko w wysokości do 5 % wartości darowizny. Pozostałe koszty realizacji projektu np. koszty koordynatora projektu, powinny być sfinansowane ze środków własnych wnioskodawcy. W przypadku gdy wnioskodawca nie uzyska nagrody głównej i wartość darowizny z Fundacji LOTTO wyniesie, zgodnie z przyznaną nagrodą, mniej niż 30 000 zł, wnioskodawca będzie zobowiązany do aktualizacji zakresu planowanych działań i dostosowania preliminarza kosztów do przyznanej darowizny.

Więcej informacji na stronie: https://www.fundacjalotto.pl/odlottowa-jazda/