Aktualności

1/1

Wyniki konkursu “Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO 2022”

03.08.2022

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy IV turę wniosków, które pozytywnie przeszły ocenę formalną i merytoryczną w konkursie „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO 2022”. Z zakwalifikowanymi organizacjami skontaktujemy się drogą elektroniczną na podany we wniosku adres mailowy …

Zostań wolontariuszem Warsaw Jumping

28.07.2022

Jeżeli chcesz wziąć udział w Wolontariacie podczas wydarzenia Warsaw Jumping 2022 w dniach 8 – 11 września zapoznaj się z regulaminem oraz zarejestruj swoją kandydaturę w generatorze pod przyciskiem na dole strony. W generatorze: Zaloguj …

Wyniki konkursu “Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO 2022”

26.07.2022

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy III turę wniosków, które pozytywnie przeszły ocenę formalną i merytoryczną w konkursie „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO 2022”. Z zakwalifikowanymi organizacjami skontaktujemy się drogą elektroniczną na podany we wniosku adres mailowy …

Ogłoszenie

22.07.2022

Szanowni Państwo, Informujemy, że postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia” Realizacja filmów promujących Program” Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO 2022” zostało rozstrzygnięte. Realizatorem powyżej wymienionych usług została firma OVERSEE Sp. z o.o. Sp.k.  z siedzibą w …

SPORTOWO KULTURALNIE LOKALNIE – start nowego programu

22.07.2022

Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej ogłasza program ”SPORTOWO KULTURALNIE LOKALNIE” wspierający projekty infrastrukturalne czyli remont albo budowę obiektów sportowych lub kulturalnych oraz zakup niezbędnego wyposażenia. W konkursie mogą startować organizacje i instytucje prowadzące działalność w …

Wyniki konkursu „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO 2022”

19.07.2022

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy II turę wniosków, które pozytywnie przeszły ocenę formalną i merytoryczną w konkursie „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO 2022”. Z zakwalifikowanymi organizacjami skontaktujemy się drogą elektroniczną na podany we wniosku adres mailowy …

Ogłoszenie postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia na realizację filmów promujących Program: „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO 2022”

15.07.2022

Regulamin postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia na realizację filmów Załącznik 1 – Oświadczenie o spełnianiu warunków Załącznik 2 – Wykaz podobnych zamówień Załącznik 3 – Formularz ofertowy Załącznik 4 – Klauzula informacyjna

Ogłoszenie

11.07.2022

Szanowni Państwo, Informujemy, że postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia „Dostawa gadżetów reklamowych na potrzeby Programu „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO 2022” zostało rozstrzygnięte. Zgodnie z pkt. 12 Regulaminu zostały wybrane oferty na dostawę osobno wybranych …

Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży już rozpoczęta

08.07.2022

W piątek (1.07) w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie uroczyście otworzono XXVIII Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży (OOM) w sportach letnich. Małopolska jest gospodarzem wydarzenia sportowego w randze mistrzostw Polski juniorów młodszych. Znicz olimpijski zapaliła w asyście młodych sportowców wioślarka Maria …

Plażowy finał Kumulacji Aktywności 2022 – relacja filmowa

08.07.2022

Zapraszamy na relację filmową przybliżającą finałowe spotkanie Kumulacji Aktywności na plaży w Sopocie. Właśnie tutaj w czerwcu wraz z czterema Mistrzami Sportu – Joanną Bednarską, Barbarą Madejczyk, Barbarą Bączek-Motałą i Mateuszem Górskim – organizowaliśmy turniej …

Ogłoszenie

07.07.2022

Szanowni Państwo, Z uwagi na dużą liczbę złożonych wniosków i wnioskowaną kwotę, która przekracza budżet projektu informujemy, że zgodnie z §3 ust. 2 Regulaminu z dniem 08.07.2022 r. o godz. 23.59. zamykamy nabór wniosków do …

Wyniki konkursu „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO 2022”

06.07.2022

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy I turę wniosków, które pozytywnie przeszły ocenę formalną i merytoryczną w konkursie „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO 2022”. Z zakwalifikowanymi organizacjami skontaktujemy się drogą elektroniczną na podany we wniosku adres mailowy celem dopełnienia formalności …

Obszary działalności

ZASADY INFORMOWANIA O UDZIALE FUNDACJI LOTTO IM. H. KONOPACKIEJ W PROJEKCIE.

W celu informowania, iż Projekt jest finansowany lub współfinansowany ze środków otrzymanych od Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej („Fundacja”), Obdarowani mogą posługiwać się logotypem oraz materiałami informacyjnymi Fundacji, dostępnymi pod adresem: https://www.fundacjalotto.pl/fundacja/logotyp-do-pobrania/.

Przy realizacji Projektu, w zależności od formy otrzymanego wsparcia, Obdarowani powinni określać Fundację tytułem „darczyńca” lub „partner”.
Z uwagi na niekomercyjny charakter działalności, w odniesieniu do Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej zabrania się używania określenia „sponsor”.

Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej jest podmiotem odrębnym od podmiotu Totalizator Sportowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Obdarowani nie są uprawnieni do używania jakichkolwiek znaków towarowych Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. lub innych oznaczeń identyfikujących tę spółkę lub jej produkty (w szczególności oznaczenia „LOTTO” w wersji słowno-graficznej lub słownej ani oznaczeń podobnych, stanowiących oznaczenie produktów ww. spółki).

Logotyp Fundacji oraz inne zamieszczone do pobrania materiały mogą być wykorzystane wyłącznie po uprzednim otrzymaniu akceptacji upoważnionego pracownika Fundacji. Akceptacja następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej - tekst oraz projekt graficzny powinien być przesłany do akceptacji wskazanego koordynatora Programu lub na adres: fundacja@fundacjalotto.pl.

Materiały wytworzone przez Obdarowanego w ramach czynności informacyjnych [zdjęcia, filmy, itp.] mogą być przekazywane Fundacji w celu zamieszczenia ich na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych Fundacji. Obdarowany, przekazując Fundacji w/w materiały, zobowiązany jest złożyć oświadczenie (wzór oświadczenia do pobrania).