Aktualności

1/1

Stypendyści inspirowali w Jachrance

17.05.2022

W dniach 6-8 maja w Jachrance odbyło się spotkanie edukacyjno-integracyjne Laureatów “Jubileuszowego Programu Stypendialnego 65 na 65”. Spędziliśmy wyjątkowo inspirujący weekend ze studenckimi ekspertami w dziedzinach ścisłych. Głównym celem spotkania była integracja stypendystów, oraz stworzenie …

Nowy sezon odLOTTOwej Jazdy!

16.05.2022

Gotowi na nowy sezon? Gotowi na aktywne wakacje? Przypominamy, że nabór wniosków do odLOTTOwej Jazdy trwa do 29 maja. Ogłaszajcie wszem i wobec: organizacje społeczne mają szanse na dofinansowanie swojego projektu nawet do 25 000 …

Podziękowanie dla wspierających działanie Punktu Informacyjnego

01.04.2022

Blisko 4 tygodnie przy Dworcu Zachodnim w Warszawie działał Punkt Informacyjny Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej mający na celu wsparcie matek z dziećmi uciekających przed wojną w Ukrainie. Mamy znalazły u nas czasowe schronienie, ciepły …

Nasz punkt pomocy dla uchodźców z Ukrainy

24.03.2022

Pomagamy Ukrainie! Od 7 marca prowadzimy przy Dworcu Zachodnim punkt pomocy dla matek z dziećmi – uchodźcami z Ukrainy. Za jego całodobową obsługę odpowiadają Wolontariusze Fundacji LOTTO i Totalizatora Sportowego a także inni ochotnicy, którzy …

Rusza program Dzieci Ukrainy

23.03.2022

Pomagamy Ukrainie! Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej uruchamia program „Dzieci Ukrainy”, którego celem jest wsparcie organizacji bezpłatnych zajęć dla dzieci uchodźców wojennych. W programie mogą wziąć udział podmioty prowadzące żłobki, kluby dziecięce, przedszkola i szkoły …

Obszary działalności

ZASADY INFORMOWANIA O UDZIALE FUNDACJI LOTTO IM. H. KONOPACKIEJ W PROJEKCIE.

W celu informowania, iż Projekt jest finansowany lub współfinansowany ze środków otrzymanych od Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej („Fundacja”), Obdarowani mogą posługiwać się logotypem oraz materiałami informacyjnymi Fundacji, dostępnymi pod adresem: https://www.fundacjalotto.pl/fundacja/logotyp-do-pobrania/.

Przy realizacji Projektu, w zależności od formy otrzymanego wsparcia, Obdarowani powinni określać Fundację tytułem „darczyńca” lub „partner”.
Z uwagi na niekomercyjny charakter działalności, w odniesieniu do Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej zabrania się używania określenia „sponsor”.

Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej jest podmiotem odrębnym od podmiotu Totalizator Sportowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Obdarowani nie są uprawnieni do używania jakichkolwiek znaków towarowych Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. lub innych oznaczeń identyfikujących tę spółkę lub jej produkty (w szczególności oznaczenia „LOTTO” w wersji słowno-graficznej lub słownej ani oznaczeń podobnych, stanowiących oznaczenie produktów ww. spółki).

Logotyp Fundacji oraz inne zamieszczone do pobrania materiały mogą być wykorzystane wyłącznie po uprzednim otrzymaniu akceptacji upoważnionego pracownika Fundacji. Akceptacja następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej - tekst oraz projekt graficzny powinien być przesłany do akceptacji wskazanego koordynatora Programu lub na adres: fundacja@fundacjalotto.pl.

Materiały wytworzone przez Obdarowanego w ramach czynności informacyjnych [zdjęcia, filmy, itp.] mogą być przekazywane Fundacji w celu zamieszczenia ich na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych Fundacji. Obdarowany, przekazując Fundacji w/w materiały, zobowiązany jest złożyć oświadczenie (wzór oświadczenia do pobrania).