Aktualności

1/1

odLOTTOwe ferie 2024 – wyniki IV i V transza

15.02.2024

W wyniku powstałych oszczędności w programie „odLOTTOwe ferie 2024”, w tym rezygnacji z organizacji zaplanowanych wcześniej obozów, opublikowana została IV i V transza wniosków, które pozytywnie przeszły ocenę formalną i merytoryczną. Z zakwalifikowanymi organizacjami skontaktujemy …

Stypendystka na liście Forbesa

14.02.2024

O tym, że Aleksandrę warto obserwować wiemy już od dawna. Bohaterka dzisiejszego wpisu, brała udział w naszym Jubileuszowym Programie Stypendialnym 65/65 realizowanym w roku akademickim 2021/2022. Teraz została wyróżniona przez Magazyn Forbes – ma miejsce …

Stypendium, chatbot i społeczne korzyści

07.02.2024

Do Fundacji dotarł niedawno bardzo budujący list, przesłany przez jedną ze Stypendystek Programu 65 na 65 realizowanego przez nas w roku akademickim 2021/2022. Program skierowany był do 65-ciu studentów, wyróżniających się wiedzą, doświadczeniem oraz zaangażowaniem …

Filmowe podsumowanie Sportowych Wakacji z Fundacją LOTTO 2023

26.01.2024

Zapraszamy na filmowe podsumowanie “Sportowych Wakacji z Fundacją LOTTO 2023”. Po raz kolejny wsparliśmy organizację obozów organizowanych w całym kraju. Zobaczcie efekty!     Więcej informacji o zrealizowanym programie na stronie: https://www.fundacjalotto.pl/sportowe-wakacje-z-fundacja…/

odLOTTOwe ferie 2024 – lista rezerwowa

19.01.2024

Szanowni Państwo, ostatnia transza wyczerpała budżet przeznaczony na program „odLOTTOwe ferie 2024” w związku z tym przedstawiamy listę rezerwową obozów, które pozytywnie przeszły ocenę formalną i merytoryczną. Wnioski z listy rezerwowej będą mogły uzyskać dofinansowanie …

Program Grantów 2024 – początek naboru wniosków

12.01.2024

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach Programu Grantów edycja 2024. Konkurs przeznaczony jest dla organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, placówek edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych, instytucji kultury itd. Obszary, na które można uzyskać wsparcie to sport, …

odLOTTOwe ferie 2024 – wyniki III transza

12.01.2024

Szanowni Państwo, na stronie https://www.fundacjalotto.pl/odlottowe-ferie/ opublikowana została III transza wniosków, które pozytywnie przeszły ocenę formalną i merytoryczną w konkursie „odLOTTOwe ferie 2024”. Z zakwalifikowanymi organizacjami skontaktujemy się drogą elektroniczną na podany we wniosku adres mailowy …

odLOTTOwe ferie 2024 – wyniki II transza

09.01.2024

Szanowni Państwo, na stronie https://www.fundacjalotto.pl/odlottowe-ferie/ opublikowana została II transza wniosków, które pozytywnie przeszły ocenę formalną i merytoryczną w konkursie „odLOTTOwe ferie 2024”. Z zakwalifikowanymi organizacjami skontaktujemy się drogą elektroniczną na podany we wniosku adres mailowy …

odLOTTOwe ferie 2024 – wyniki I transza

05.01.2024

Szanowni Państwo, na stronie https://www.fundacjalotto.pl/odlottowe-ferie/ opublikowana została I transza wniosków, które pozytywnie przeszły ocenę formalną i merytoryczną w konkursie „odLOTTOwe ferie 2024”. Z zakwalifikowanymi organizacjami skontaktujemy się drogą elektroniczną na podany we wniosku adres mailowy …

Zamknięcie naboru wniosków do odLOTTOwych ferii

03.01.2024

Szanowni Państwo, z uwagi na dużą liczbę złożonych wniosków i wnioskowaną kwotę, która przekracza budżet projektu informujemy, że zgodnie z § 3 ust. 2 Regulaminu Konkursu z dniem 05.01.2024 r. o godz. 12:00 zamykamy nabór …

Zadbaj o swoją mobilność

29.12.2023

Nie czekaj na nowy rok! Już dziś zwiększ zakres i efektywność ruchu dzięki ćwiczeniom zaprezentowanym przez naszą ekspertkę, fizjoterapeutkę dr Annę Sobianek. W filmie znajdziecie wiele porad i wskazówek dot. mobilności, z których możecie skorzystać …

Program grantów – komunikat dot. generatora wniosków

22.12.2023

Ważna informacja dla organizacji i instytucji, które zaczęły wypełniać wnioski w naszym Programie Grantów. Prosimy o ich uzupełnienie i złożenie do 31 grudnia 2023 r. Nowa edycja programu wystartuje na początku stycznia 2024 r., generator …

Aktualnie trwające programy

Obszary działalności

ZASADY INFORMOWANIA O UDZIALE FUNDACJI LOTTO IM. H. KONOPACKIEJ W PROJEKCIE.

W celu informowania, iż Projekt jest finansowany lub współfinansowany ze środków otrzymanych od Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej („Fundacja”), Obdarowani mogą posługiwać się logotypem oraz materiałami informacyjnymi Fundacji, dostępnymi pod adresem: https://www.fundacjalotto.pl/fundacja/logotyp-do-pobrania/.

Przy realizacji Projektu, w zależności od formy otrzymanego wsparcia, Obdarowani powinni określać Fundację tytułem „darczyńca” lub „partner”.
Z uwagi na niekomercyjny charakter działalności, w odniesieniu do Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej zabrania się używania określenia „sponsor”.

Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej jest podmiotem odrębnym od podmiotu Totalizator Sportowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Obdarowani nie są uprawnieni do używania jakichkolwiek znaków towarowych Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. lub innych oznaczeń identyfikujących tę spółkę lub jej produkty (w szczególności oznaczenia „LOTTO” w wersji słowno-graficznej lub słownej ani oznaczeń podobnych, stanowiących oznaczenie produktów ww. spółki).

Logotyp Fundacji oraz inne zamieszczone do pobrania materiały mogą być wykorzystane wyłącznie po uprzednim otrzymaniu akceptacji upoważnionego pracownika Fundacji. Akceptacja następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej - tekst oraz projekt graficzny powinien być przesłany do akceptacji wskazanego koordynatora Programu lub na adres: fundacja@fundacjalotto.pl.

Materiały wytworzone przez Obdarowanego w ramach czynności informacyjnych [zdjęcia, filmy, itp.] mogą być przekazywane Fundacji w celu zamieszczenia ich na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych Fundacji. Obdarowany, przekazując Fundacji w/w materiały, zobowiązany jest złożyć oświadczenie (wzór oświadczenia do pobrania).