Aktualności

1/1

Szkolenie dobrej woli

14.03.2024

Na początku tygodnia w Rybienku Leśnym odbyło się szkolenie związane z programem Kumulacja Dobrej Woli. Dwudniowe spotkanie miało na celu odpowiednie przygotowanie pracowników naszego fundatora – Totalizator Sportowy – do realizacji własnych projektów społecznych. W …

odLOTTOwe ferie 2024 – VII transza

11.03.2024

Szanowni Państwo, na stronie https://www.fundacjalotto.pl/odlottowe-ferie/  przedstawiamy ostatnią, VII transzę, na której znajdują się wnioski z listy rezerwowej. Uzyskały one dofinansowanie w wyniku zgłoszonych rezygnacji z organizacji zaplanowanych wcześniej obozów. Budżet przeznaczony na program „odLOTTOwe ferie …

Kumulacja olimpijczyków

06.03.2024

6 marca obchodzimy Światowy Dzień Olimpijczyka. To święto jest nam bliskie z wielu powodów. Oto najważniejsze z nich: – naszą patronką jest Halina Konopacka – zdobywczyni pierwszego złotego medalu olimpijskiego dla Polski, – od lat …

Nabór wniosków do programu Patroni Roku 2024

06.03.2024

Ogłaszamy nabór wniosków do programu Patroni Roku 2024! Do udziału w konkursie grantowym zapraszamy organizacje non-profit takie jak m.in. stowarzyszenia, fundacje, szkoły, kluby sportowe, jednostki samorządu terytorialnego, domy kultury, biblioteki oraz inne działające na rzecz …

odLOTTOwe ferie 2024 – wyniki IV i V transza

15.02.2024

W wyniku powstałych oszczędności w programie „odLOTTOwe ferie 2024”, w tym rezygnacji z organizacji zaplanowanych wcześniej obozów, opublikowana została IV i V transza wniosków, które pozytywnie przeszły ocenę formalną i merytoryczną. Z zakwalifikowanymi organizacjami skontaktujemy …

Stypendystka na liście Forbesa

14.02.2024

O tym, że Aleksandrę warto obserwować wiemy już od dawna. Bohaterka dzisiejszego wpisu, brała udział w naszym Jubileuszowym Programie Stypendialnym 65/65 realizowanym w roku akademickim 2021/2022. Teraz została wyróżniona przez Magazyn Forbes – ma miejsce …

Stypendium, chatbot i społeczne korzyści

07.02.2024

Do Fundacji dotarł niedawno bardzo budujący list, przesłany przez jedną ze Stypendystek Programu 65 na 65 realizowanego przez nas w roku akademickim 2021/2022. Program skierowany był do 65-ciu studentów, wyróżniających się wiedzą, doświadczeniem oraz zaangażowaniem …

Filmowe podsumowanie Sportowych Wakacji z Fundacją LOTTO 2023

26.01.2024

Zapraszamy na filmowe podsumowanie “Sportowych Wakacji z Fundacją LOTTO 2023”. Po raz kolejny wsparliśmy organizację obozów organizowanych w całym kraju. Zobaczcie efekty!     Więcej informacji o zrealizowanym programie na stronie: https://www.fundacjalotto.pl/sportowe-wakacje-z-fundacja…/

odLOTTOwe ferie 2024 – lista rezerwowa

19.01.2024

Szanowni Państwo, ostatnia transza wyczerpała budżet przeznaczony na program „odLOTTOwe ferie 2024” w związku z tym przedstawiamy listę rezerwową obozów, które pozytywnie przeszły ocenę formalną i merytoryczną. Wnioski z listy rezerwowej będą mogły uzyskać dofinansowanie …

Program Grantów 2024 – początek naboru wniosków

12.01.2024

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach Programu Grantów edycja 2024. Konkurs przeznaczony jest dla organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, placówek edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych, instytucji kultury itd. Obszary, na które można uzyskać wsparcie to sport, …

odLOTTOwe ferie 2024 – wyniki III transza

12.01.2024

Szanowni Państwo, na stronie https://www.fundacjalotto.pl/odlottowe-ferie/ opublikowana została III transza wniosków, które pozytywnie przeszły ocenę formalną i merytoryczną w konkursie „odLOTTOwe ferie 2024”. Z zakwalifikowanymi organizacjami skontaktujemy się drogą elektroniczną na podany we wniosku adres mailowy …

Aktualnie trwające programy

Obszary działalności

ZASADY INFORMOWANIA O UDZIALE FUNDACJI LOTTO IM. H. KONOPACKIEJ W PROJEKCIE.

W celu informowania, iż Projekt jest finansowany lub współfinansowany ze środków otrzymanych od Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej („Fundacja”), Obdarowani mogą posługiwać się logotypem oraz materiałami informacyjnymi Fundacji, dostępnymi pod adresem: https://www.fundacjalotto.pl/fundacja/logotyp-do-pobrania/.

Przy realizacji Projektu, w zależności od formy otrzymanego wsparcia, Obdarowani powinni określać Fundację tytułem „darczyńca” lub „partner”.
Z uwagi na niekomercyjny charakter działalności, w odniesieniu do Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej zabrania się używania określenia „sponsor”.

Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej jest podmiotem odrębnym od podmiotu Totalizator Sportowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Obdarowani nie są uprawnieni do używania jakichkolwiek znaków towarowych Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. lub innych oznaczeń identyfikujących tę spółkę lub jej produkty (w szczególności oznaczenia „LOTTO” w wersji słowno-graficznej lub słownej ani oznaczeń podobnych, stanowiących oznaczenie produktów ww. spółki).

Logotyp Fundacji oraz inne zamieszczone do pobrania materiały mogą być wykorzystane wyłącznie po uprzednim otrzymaniu akceptacji upoważnionego pracownika Fundacji. Akceptacja następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej - tekst oraz projekt graficzny powinien być przesłany do akceptacji wskazanego koordynatora Programu lub na adres: fundacja@fundacjalotto.pl.

Materiały wytworzone przez Obdarowanego w ramach czynności informacyjnych [zdjęcia, filmy, itp.] mogą być przekazywane Fundacji w celu zamieszczenia ich na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych Fundacji. Obdarowany, przekazując Fundacji w/w materiały, zobowiązany jest złożyć oświadczenie (wzór oświadczenia do pobrania).