Jubileuszowy Program Stypendialny 65 na 65

Zdj. Gala inaugurująca Jubileuszowy Program Stypendialny 65 na 65; Zamek Królewski w Warszawie, 18.10.2021 r.

Z okazji jubileuszowych obchodów 65-lecia istnienia spółki Totalizator Sportowy, Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej wraz ze swoim Fundatorem Totalizatorem Sportowym powołał Jubileuszowy Program Stypendialny 65 na 65”. Program skierowany był do 65-ciu studentów, wyróżniających się wiedzą, doświadczeniem oraz zaangażowaniem w projekty naukowe. Dodatkowo 10-ciu spośród nich miało szansę na zdobycie doświadczenia zawodowego podczas 3-miesięcznego stażu w Totalizatorze Sportowym. Celem Programu było wsparcie finansowe studentów, którzy swoją wiedzą i umiejętnościami wzmocnią polskie przedsiębiorstwa.

Z programu stypendialnego, z pośród 314 osób, wyłoniono 65-ciu laureatów realizujących się w obszarze nowych technologii. Zdobycie stypendium pozwoliło im kontynuować rozwój osobisty.

W ramach Programu przyznawane było stypendium wynoszące 1 500 zł brutto miesięcznie, płatne w okresie od października 2021 r. do września 2022 r.

Dla stypendystów, w trakcie trwania programu przewidziano udział w dwóch spotkaniach edukacyjno–integracyjnych, na których odbywały się panele szkoleniowe, wydarzenia kulturalne jak również zajęcia ruchowe i integracyjne.

Jubileuszowy program stypendialny 65 na 65 uzyskał patronat honorowy Ministra Edukacji i Nauki.

Filmy

Program Stypendialny 100 na 100 im. Haliny Konopackiej i Ignacego Matuszewskiego

Zdj. Ośrodek Szkoleniowo-Konferencyjny „Geovita” w Jadwisinie, 5-7.04.2019 r.

Z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości Fundacja LOTTO i Totalizator Sportowy Sp. z. o o. uhonorowali stu wyjątkowych studentów, prezentujących aktywną postawę życiową, przejawiających motywację do nieustannego podejmowania nowych wyzwań. Doceniliśmy i wsparliśmy młodych ludzi, którzy nie tylko dobrze się uczą, ale przede wszystkim mają bogate zainteresowania i szeroką wiedzę, są aktywni i wywołują pozytywne poruszenie w swoim środowisku. Stąd też za patronów Programu wybrano małżeństwo: Halinę Konopacką i Ignacego Matuszewskiego – wszechstronnie uzdolnionych Polaków, którzy z ułańską fantazją wykorzystywali swoje zdolności i pasje w służbie Ojczyźnie, pozostając inspiracją dla współczesnych.

Z programu stypendialnego, z pośród 1814 osób, wyłoniono 100 młodych, ambitnych, utalentowanych i zaangażowanych społecznie młodych ludzi. Zdobycie stypendium pozwoliło laureatom kontynuować rozwój osobisty.

W trakcie trwania programu Fundacja zorganizowała trzy spotkania, dzięki którym nawiązały się przyjaźnie między niesamowitymi osobami. Spotkania w tak znamienitym towarzystwie zaowocowały pomysłami nad wspólnymi interdyscyplinarnymi projektami.

W ramach Programu przyznawane było stypendium wynoszące 1 250 zł brutto miesięcznie, płatne w okresie od stycznia do grudnia 2019 r.

Program Stypendialny uzyskał honorowy patronat Prezesa Rady Ministrów oraz został włączony do wydarzeń w ramach Programu Niepodległa.