WYNIKI KONKURSU PATRONI ROKU 2022

Zakończyliśmy konkurs grantowy „Patroni Roku 2022”. Zgodnie z decyzją Zarządu Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej, po dokonaniu oceny pod kątem formalnym i merytorycznym, przyznano Granty 8 wnioskodawcom w koszyku A oraz 5 wnioskodawcom w koszyku B. Lista wniosków jest do pobrania na dole strony.

INFORMACJE O PROGRAMIE

Zakończyliśmy konkurs grantowy „Patroni Roku 2022”. Zgodnie z decyzją Zarządu Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej, po dokonaniu oceny pod kątem formalnym i merytorycznym, przyznano Granty 8 wnioskodawcom w koszyku A oraz 5 wnioskodawcom w koszyku B. Lista wniosków jest do pobrania na dole strony.

INFORMACJE O PROGRAMIE

 • Marii Grzegorzewskiej,
 • Marii Konopnickiej,
 • Ignacego Łukasiewicza,
 • Józefa Mackiewicza,
 • Wandy Rutkiewicz,
 • Józefa Wybickiego,
 • Władysława Bartoszewskiego,
 • Bronisława Geremka,
 • Bruno Schulza,
 • Romantyzmu Polskiego,
 • Botaniki.

Udział w konkursie mogły wziąć wszystkie organizacje non-profit takie jak m.in. stowarzyszenia, fundacje, szkoły, kluby sportowe, jednostki samorządu terytorialnego, domy kultury, biblioteki oraz wszystkie inne działające na rzecz dobra publicznego

Nabór do konkursu trwał od 13 września  do 9 października 2022 r. Wpłynęło 180 wniosków od organizacji z całej Polski. Każdy wniosek podlegał ocenie formalnej i merytorycznej, na podstawie której Zarząd Fundacji wskazał 13 wnioskodawców, którym, zostały przyznane granty.

Zgodnie z Regulaminem konkursu Fundacja nie udziela informacji na temat oceny formalnej i merytorycznej wniosków, a decyzja Zarządu Fundacji ma charakter ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej.