INFORMACJE O PROGRAMIE

W związku z ustanowieniem przez Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej patronów roku 2024, Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej ogłasza konkurs grantowy „Patroni Roku 2024” (Konkurs), skierowany do  organizacji non-profit chcących wziąć udział w uhonorowaniu i umocnieniu historycznego znaczenia wyróżnionych postaci i tematów:

 • Marek Hłasko,
 • Abp Antoni Baraniak,
 • Romuald Traugutt,
 • Wincenty Witos,
 • Kazimierz Wierzyński,
 • Melchior Wańkowicz,
 • Rodzina Ulmów,
 • Zygmunt Fortunat Miłkowski,
 • Polscy Olimpijczycy,
 • Witold Gombrowicz,
 • Czesław Miłosz,
 • Władysław Zamoyski,
 • Edukacja Ekonomiczna. 

Projekty składane w konkursie muszą wpisywać się w ww. motywy tematyczne. Spełnienie powyższego wymagania jest jednym z wymogów formalnych, a poziom zgodności projektu z motywem stanowi jeden z punktów oceny merytorycznej.

Konkurs ma na celu upamiętnienie ww. patronów, w uznaniu za ich zasługi i szczególne znaczenie dla naszej Ojczyzny, przez finansowe wsparcie ściśle z nimi związanych innowacyjnych i kreatywnych projektów uwzględniających przede wszystkim wartości edukacyjne i kulturowe.

Uprawnione do zgłaszania wniosków są wszystkie organizacje non-profit takie jak m.in. stowarzyszenia, fundacje, szkoły, kluby sportowe, jednostki samorządu terytorialnego, domy kultury, biblioteki oraz wszystkie inne działające na rzecz dobra publicznego.

Formy działań, na które można uzyskać Grant:

 • upamiętnienia w formie tablic pamiątkowych lub innych małych form architektonicznych;
 • konferencje, spotkania, sympozja, wykłady, webinaria, warsztaty, szkolenia;
 • publikacje, wydawnictwa, filmy dokumentalne;
 • koncerty, spektakle, konkursy recytatorskie;
 • wydarzenia plenerowe;
 • wystawy;
 • audycje radiowe, telewizyjne;
 • aplikacje mobilne;
 • projekty multimedialne.

Aby ubiegać się o Grant należy

 • Zapoznać się z Regulaminem (do pobrania na dole strony),
 • Przygotować szczegółowe założenia swojego projektu, w tym harmonogram działań i budżet, niezbędne dokumenty w tym zgody i oświadczenia,
 • Kliknąć w przycisk „złóż wniosek” znajdujący się na końcu strony,
 • Wybrać rodzaj konta „Organizacja” i zalogować się (o ile jest już założony profil organizacji)lub zarejestrować się do systemu informatycznego,
  UWAGA! – do rejestracji niezbędny będzie NIP organizacji,
 • Wpisać dane w panelu logowania i dołączyć odpowiednie aktualne dokumenty.
  UWAGA! – jeżeli organizacja:
  – nie jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym to w miejsce „podłącz KRS” podłącza odpis z rejestru/ewidencji, w której jest zarejestrowana np. Rejestru Instytucji Kultury lub Rejestru Uczniowskich Klubów Sportowych itp,
  – jeżeli umowę podpisywać będą osoby, które nie są wymienione w KRS lub w wypisie z innej ewidencji należy do wniosku dołączyć pełnomocnictwa tych osób,
 • nacisnąć przycisk „wnioski” i wybrać program „PATRONI ROKU” i aktualną edycję 2024.
  UWAGA! – jeżeli wybiorą Państwo inny program i w nim złożą wniosek nie będzie on brał udziału w konkursie,
 • Wypełnić wniosek i dołączyć wszystkie wymagane dokumenty
  UWAGA! – dane wpisywane do formularza nie zapisują się automatycznie, za każdym razem gdy wychodzimy z systemu lub chcemy zrobić dłuższą przerwę należy nacisnąć przycisk „Zapisz”,
 • Po wypełnieniu wszystkich zakładek należy nacisnąć przycisk „Złóż wniosek”.
  UWAGA! – system nie pozwoli złożyć wniosku jeżeli nie będą wypełnione wszystkie obowiązkowe pola albo dołączone wymagane załączniki; po złożeniu wniosku nie będzie możliwe jego poprawianie.nacisnąć przycisk „wnioski” i wybrać program „PATRONI ROKU” i aktualną edycję 2024.

Formularze do pobrania przez organizacje, które mają podpisaną umowę darowizny z Fundacją LOTTO i chcą wprowadzić zmiany w realizacji projektu opisane w par. 3 ust. 5 umowy.

Skany wypełnionych i podpisanych przez osoby uprawnione do reprezentacji formularzy aktualizacji należy przesłać na adres email wskazany w umowie w par.10 ust 3 umowy.

Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej wspiera realizacje projektów innych organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, klubów sportowych, instytucji edukacyjnych i kulturalnych, zakładów opiekuńczych itd. poprzez udzielanie darowizn pieniężnych na zadania z obszaru sportu, kultury, edukacji, aktywizacji …