MISJA

Działamy z pasją na rzecz upowszechniania sportu powszechnego i kultury wśród społeczeństwa.

Działamy z pasją na rzecz zwiększania świadomości społeczeństwa w zakresie bezpiecznej gry oraz odpowiedzialnej rozrywki.

Działamy razem z lokalnymi organizacjami na rzecz rozwiązywania problemów społecznych.

WIZJA

Fundacja aktywnym promotorem sportu powszechnego i kultury.

Społeczeństwo jest świadome zasad odpowiedzialnej gry – wybiera bezpieczną formę rozrywki.

Fundacja jest platformą umożliwiającą czynienie dobra.

WARTOŚCI