MISJA: Sport, Kultura, Rozrywka – bierzemy udział w kreowaniu aktywnego społeczeństwa.

WIZJA: Dążymy do wyrównywania szans w osiąganiu sukcesów.

WARTOŚCI: W swojej działalności Fundacja LOTTO i wszystkie osoby zaangażowane w jej prace kierują się ściśle określonymi wartościami, takimi jak:

  • Partnerstwo. Działamy dla dobra społecznego i we współpracy z innymi, aby mieć pewność, że nasza pomoc jest skuteczna i dociera wszędzie tam, gdzie jest najbardziej potrzebna. Prowadzimy dialog z osobami i instytucjami z naszego otoczenia, aby jak najlepiej poznać ich potrzeby, problemy i oczekiwania.
  • Odpowiedzialność. Postępujemy w sposób rozsądny i dojrzały. Wiemy, że każda nasza decyzja ma wpływ na otoczenie i dbamy, aby ten wpływ był zawsze pozytywny.
  • Szacunek. Szanujemy innych ludzi i siebie nawzajem. Tworzymy przyjazną atmosferę, pełną troski i empatii.
  • Pasja. Pomagamy z Pasji.
  • Transparentność. Działamy uczciwie i transparentnie.