MISJA: Wspieranie społeczeństwa na drodze do szczęśliwego i odpowiedzialnego życia.

WIZJA: Aktywizujemy ludzi do działania w celu podnoszenia jakości życia, poprzez popularyzowanie uprawiania sportów powszechnych, ułatwianie dostępu do kultury, wspieranie projektów społecznych oraz rozwijanie świadomości na temat odpowiedzialnej rozrywki.

WARTOŚCI: W swojej działalności Fundacja LOTTO i wszystkie osoby zaangażowane w jej prace kierują się ściśle określonymi wartościami. Oto one:

  • Partnerstwo. Działamy dla dobra społecznego i we współpracy z innymi, aby mieć pewność, że nasza pomoc jest skuteczna i dociera wszędzie tam, gdzie jest najbardziej potrzebna. Prowadzimy dialog z osobami i instytucjami z naszego otoczenia, aby jak najlepiej poznać ich potrzeby, problemy i oczekiwania.
  • Pasja. Pomagamy, ponieważ chcemy i czujemy taką potrzebę.
  • Transparentność. Działamy uczciwie i transparentnie.
  • Szacunek. Szanujemy innych ludzi i siebie nawzajem. Tworzymy przyjazną atmosferę, pełną troski i empatii.
  • Odpowiedzialność. Postępujemy w sposób rozsądny i dojrzały. Wiemy, że każda nasza decyzja ma wpływ na otoczenie i dbamy, aby ten wpływ był zawsze pozytywny.