MISJA

Działamy z pasją na rzecz upowszechniania sportu powszechnego i kultury wśród społeczeństwa.

Działamy na rzecz zwiększenia szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz środowisk wykluczonych społecznie a także zwiększania świadomości w zakresie bezpieczeństwa w świecie cyfrowym.

Działamy razem z lokalnymi organizacjami na rzecz rozwiązywania problemów społecznych.

WIZJA

Fundacja aktywnym promotorem sportu powszechnego i kultury.

Wszystkie grupy społeczne maja równy dostęp do nowoczesnych metod i treści edukacyjnych a społeczeństwo jest świadome zasad dotyczących bezpiecznego korzystania ze świata cyfrowego.

Fundacja jest platformą umożliwiającą czynienie dobra.

WARTOŚCI