Filar mający na celu pomoc grupom oraz osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej. Fundacja poprzez swoje programy we współpracy z organizacjami pozarządowymi, instytucjami opiekuńczymi, samorządem terytorialnym stara się poprawiać warunki życia osobom z niepełnosprawnościami, chorym, bezdomnym, dzieciom i młodzieży z opieki zastępczej, seniorom i kombatantom   itp. Ważną częścią działalności Fundacji jest aktywizowanie społeczeństwa oraz wspieranie lokalnych inicjatyw pomocowych. Poprzez program „Kumulacja Dobrej Woli” zarówno całoroczny, jak i w edycjach specjalnych pomaga wolontariuszom z grupy kapitałowej Totalizatora Sportowego w realizacji ich projektów na rzecz lokalnych społeczności. Szczególną uwagę przywiązuje do programów w których łączy zaangażowanie społeczeństwa i pracowników GK TS na rzecz ważnych potrzeb społecznych, jednocześnie promując zdrowy styl życia i aktywność fizyczną.

Wolontariat

Totalizator Sportowy powierzył koordynacje wolontariatu pracowniczego Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej, która organizuje całoroczny Program „Kumulacja Dobrej Woli”, jak i jego edycje specjalne. Wolontariuszami mogą być wszyscy pracownicy Totalizatora Sportowego, spółek zależnych Totalizatora Sportowego oraz kolektorzy fizyczni, którzy utworzą minimum 3-osobowe zespoły. Do zespołów pracowniczych mogą dołączyć także osoby spoza TS, znajomi, przyjaciele, członkowie rodzin....

odLOTTOwa jazda

Program „odLOTTOwa jazda” to autorski program Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej. Ideą akcji jest promowanie aktywności fizycznej i zaangażowania społecznego poprzez umożliwienie uczestnikom włączania się do akcji i wyjeżdżania kilometrów na rowerze, na rzecz jednej z organizacji zakwalifikowanej do konkursu ...

Program Grantów - Partnerstwa Społeczne

Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej wspiera realizacje projektów innych organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, klubów sportowych, instytucji edukacyjnych i kulturalnych, zakładów opiekuńczych itd. poprzez udzielanie darowizn pieniężnych na zadania z obszaru sportu, kultury, edukacji, aktywizacji …