29.06.2022

Ogłoszenie postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia na realizację – dostawy gadżetów reklamowych na potrzeby Programu „ Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO 2022.