ODLOTTOWA JAZDA 2024

To kolejna już 7. edycja programu. Już od 13 maja 2024 r. organizacje mogą zgłaszać swoje projekty, które po wyborze przez komisje konkursową Fundacji LOTTO staną w szranki do rowerowego wyzwania liczonego w kilometrach. Rywalizacja ruszy 10 czerwca i potrwa do 25 sierpnia! Już dziś zgłaszajcie projekty i mobilizujcie swoich sympatyków do letnich podróży rowerowych.

Ideą programu „odLOTTOwa jazda 2024”jest aktywizacja środowisk lokalnych i zaangażowanie w aktywność fizyczną.

Fundacja LOTTO oczekuje, że organizacje składające projekty będą angażować swoich sympatyków w aktywność fizyczną poprzez jazdę na rowerze, tym samym zwiększając swoją szansę na nagrodę w postaci darowizny na realizację zgłoszonych przez siebie projektów. Zgłoszony projekt powinien dotyczyć promowania aktywności fizycznej, zaangażowania społecznego, promującego zdrowy tryb życia. Projekty nie musza dotyczyć jazdy na rowerze.

Wysokość nagrody głównej to 30 000 zł, stąd w preliminarzu kosztów projektu wskazana wartość wydatków ze środków Fundacji LOTTO musi wynosić 30 000 zł. Koszty finansowane przez Fundację LOTTO to koszty bezpośrednie realizacji projektu, takie jak np. wynagrodzenie trenerów/instruktorów, wynajem obiektów sportowych, zakup sprzętu sportowego, medali, pucharów, ulotek, plakatów, poczęstunku podczas zajęć itp. Dopuszczalne jest finansowanie ze środków Fundacji LOTTO kosztów administracyjnych tylko w wysokości do 5 % wartości darowizny. Pozostałe koszty realizacji projektu np. koszty koordynatora projektu, powinny być sfinansowane ze środków własnych wnioskodawcy. W przypadku gdy wnioskodawca nie uzyska nagrody głównej i wartość darowizny z Fundacji LOTTO wyniesie, zgodnie z przyznaną nagrodą, mniej niż 30 000 zł, wnioskodawca będzie zobowiązany do aktualizacji zakresu planowanych działań i dostosowania preliminarza kosztów do przyznanej darowizny.

Aby złożyć wniosek należy:

 • Zapoznać się z Regulaminem Konkursu „odLOTTOwa jazda 2024” (do pobrania poniżej).
 • Przygotować szczegółowe założenia swojego projektu, w tym harmonogram działań i budżet.
 • Jeśli organizacja nie ma konta w naszym generatorze, należy wybrać rodzaj konta „Organizacja” i zarejestrować się w generatorze wniosków. Wpisać dane w panelu logowania i dołączyć odpowiednie aktualne dokumenty.
  UWAGA! – jeżeli organizacja nie jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym to w miejsce „podłącz KRS” podłącza odpis z rejestru/ewidencji, w której jest zarejestrowana.
  Jeżeli umowę podpisywać będą osoby, które nie są wymienione w KRS lub w wypisie z innej ewidencji należy do wniosku dołączyć pełnomocnictwa tych osób.
 • Nacisnąć przycisk „wnioski” i wybrać program „odLOTTOwa jazda 2024”. Jeżeli zostanie wybrany inny program – wniosek nie będzie rozpatrywany w tym programie.
 • Wypełnić wniosek i dołączyć wszystkie wymagane dokumenty.
  UWAGA! – Informacje wypełniane w generatorze wniosków dotyczą projektu, na który chcą Państwo uzyskać dofinansowanie. Nie dotyczą rywalizacji grupowej (II Etapu Konkursu).
 • Po wypełnieniu wszystkich zakładek należy nacisnąć przycisk „Złóż wniosek”.
  UWAGA! – system nie pozwoli złożyć wniosku jeżeli nie będą wypełnione wszystkie pola albo dołączone wymagane załączniki, po złożeniu wniosku nie będzie możliwe jego poprawianie.

UWAGA! – dane wpisywane do formularza nie zapisują się automatycznie. Należy na bieżąco zapisywać zmiany naciśnięcie przycisku „Zapisz”.