Filar poświęcony wspieraniu edukacji w różnych dziadzinach życia. Fundacja we współpracy  ze szkołami, uczelniami, instytutami naukowymi, organizacjami pozarządowymi i samorządem terytorialnym dba o wyrównanie dostępu do nowoczesnych metod nauczania  szczególnie wśród grup społecznie i materialnie wykluczonych. Poprzez program poświęcony wybranym przez Sejm i Senat RP Patronom Roku zachęca do poszerzania wiedzy o ważnych wydarzeniach historycznych, znanych Polakach mających wpływ na rozwój gospodarczy, społeczny i kulturalny naszego kraju, a także na pogłębianie wiadomości z wybranych dziedzin nauki. Dzięki programom stypendialnym wspiera wybitnie uzdolnionych studentów w ich rozwoju.  Szczególną wagę przywiązuje do edukacji związanej z wykorzystaniem nowych technologii i poprzez specjalny program dla dzieci, młodzieży , ich rodziców oraz nauczycieli pomaga w nauce o bezpiecznym korzystaniu z Internetu, mediów społecznościowych i gier on-line

Granie na ekranie

„Granie na ekranie” to jedna z najważniejszych inicjatyw badających tematykę higieny cyfrowej wśród najmłodszych w ostatnich latach. Projekt prowadzony jest od 2019 roku. W jego ramach zrealizowano w szkołach na terenie całego kraju ogólnopolskie badanie ilościowe, w którym wzięło udział 56 535 uczniów (w 768 szkołach biorących udział w projekcie) oraz badanie jakościowe, uwzględniające m....

Patroni Roku

INFORMACJE O PROGRAMIE Termin składania wniosków w konkursie rozpoczyna się 6 marca i trwać będzie do 3 kwietnia.  W związku z ustanowieniem przez Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej patronów roku 2024, Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej ogłasza konkurs grantowy „Patroni Roku 2024” (Konkurs), skierowany do  organizacji non-profit chcących wziąć udział w uhonorowaniu i umocnieniu historycznego...

Program Grantów - Edukacja

Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej wspiera realizacje projektów innych organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, klubów sportowych, instytucji edukacyjnych i kulturalnych, zakładów opiekuńczych itd. poprzez udzielanie darowizn pieniężnych na zadania z obszaru sportu, kultury, edukacji, aktywizacji …