Granie na ekranie

Projekt badawczo-edukacyjny  „Granie na Ekranie”, którego celami są zdobycie aktualnej wiedzy na temat używania gier cyfrowych przez dzieci i młodzież oraz edukacja w zakresie odpowiedzialnego grania.

Projekt realizowany jest przez Fundację LOTTO im. Haliny Konopackiej przy partnerstwie Fundacji „Dbam o Mój Z@sięg”,

Główne elementy projektu „Granie na ekranie”:

  • Ogólnopolskie badania naukowe: ilościowe, realizowane w szkołach na terenie całego kraju oraz jakościowe, uwzględniające m. in. wywiady pogłębione z terapeutami uzależnień od gier oraz badania fokusowe skupione wokół najpopularniejszych wśród dzieci i młodzieży gier cyfrowych.
  • Szkolenia dla Młodych Wolontariuszy: spotkania odbywające się w każdym województwie, podczas których wybrani uczniowie ze szkół z danego województwa zostaną przygotowani do poprowadzenia warsztatów dla swoich rówieśników w swoim otoczeniu.
  • Wykłady dla rodziców i nauczycieli: jeszcze w tym roku szkolnym odbędzie się pilotażowa seria spotkań dla rodziców oraz dla nauczycieli, w wybranych szkołach na terenie 6 województw. Planowana jest kontynuacja szkoleń na szerszą skalę w roku szkolnym 2020/2021.
  • Raport z badań naukowych: po zakończeniu badań opracowany zostanie raport z badań ilościowych i jakościowych, który zostanie szeroko i bezpłatnie udostępniony opinii publicznej, szczególnie zaś szkołom, gminom i powiatom. Raport będzie zawierał rekomendacje wynikające z otrzymanych wyników.