12.07.2021

Szanowni Państwo,
Wychodząc naprzeciw wysokiemu zainteresowaniu, Zarząd Fundacji LOTTO podjął decyzję o przedłużeniu terminu ponownego składania wniosków na obozy, na które zostały złożone do dnia 30 czerwca 2021 r., a zostały odrzucone ze względu na drobne błędy formalne.

W związku z powyższym wprowadzone zostały zmiany do Regulaminu.

Na stronie https://www.fundacjalotto.pl/sportowe-wakacje/ dostępny jest zaktualizowany Regulamin konkursu „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO 2021