05.08.2020

Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej została operatorem krajowym Programu Ministerstwa Sportu „Sportowe Wakacje+”!

Program ma na celu wsparcie obozów sportowych, które pomogą dzieciom i młodzieży biorącym w nich udział, w odzyskaniu kondycji fizycznej po kilku miesiącach przymusowej bezczynności spowodowanej pandemią.

Nasz projekt pt. „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO” z budżetem 5 mln. zł  ruszył z początkiem lipca br. i cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Tym bardziej miło nam poinformować, że wniosek Fundacji złożony w programie Ministerstwa Sportu „Sportowe wakacje +” został pozytywnie oceniony i Fundacja została operatorem krajowym w zakresie wspierania organizacji ogólnodostępnych obozów sportowych. Dzięki dotacji z Ministerstwa Sportu budżet projektu Fundacji  „Sportowe wakacje z Fundacją LOTTO” wzrósł do 10 mln. zł co oznacza, że zdecydowanie więcej organizacji może liczyć na otrzymanie dofinansowania organizacji obozów sportowych dla dzieci i młodzieży.

Zachęcamy organizacje do złożenia wniosku na dofinansowanie organizacji obozów sportowych.

Konkurs realizowany jest w terminie od dnia 3 lipca 2020 r. do dnia 31 października 2020 r. lub do wyczerpania puli środków przeznaczonej na jego realizację.

Szczegółowe informacje na stronie: www.fundacjalotto.pl/sportowe-wakacje/

UWAGA na stronie dostępny jest zaktualizowany Regulamin konkursu „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO” uwzględniający zmiany związane z dotacją Ministerstwa Sportu.