28.07.2022

Jeżeli chcesz wziąć udział w Wolontariacie podczas wydarzenia Warsaw Jumping 2022 w dniach 8 – 11 września zapoznaj się z regulaminem oraz zarejestruj swoją kandydaturę w generatorze pod przyciskiem na dole strony.

W generatorze:

  • Zaloguj się jako Osoba Fizyczna
  • Kliknij czerwony przycisk „WYPEŁNIJ WNIOSEK”
  • Wybierz program „Wolontariat Warsaw Jumping”
  • Wypełnij aplikacje i zatwierdź wszystkie niezbędne zgody.
  • Złóż wniosek

Zgłoszenia może dokonać jedynie osoba pełnoletnia. Jeżeli nie masz 18 lat poproś o to rodzica/opiekuna prawnego.

O wynikach rekrutacji poinformujemy drogą elektroniczną.

Więcej informacji o wydarzeniu na: https://warsawjumping.com/

Złóż wniosek

Regulamin Wolontariatu „Warsaw Jumping 2022”