15.01.2018

Od 15 stycznia nastąpiły zmiany zasad przyznawania wsparcia przez Fundację LOTTO.  Nowy regulamin i wejście do generatora wniosków znajdują się na  www.fundacjalotto.pl/program-grantow/ . Wnioski, prośby i pisma przysyłane pocztą lub na adres mailowy  po 15 stycznia 2018 nie będą rozpatrywane.
Sprawozdania do wniosków złożonych do 15 stycznia 2018 r., którym zostało przyznane wsparcie należy złożyć na formularzu zamieszczonym na stronie  www.fundacjalotto.pl/program-grantow/ i przesłać na adres filantropia@fundacjalotto.pl .