03.01.2024

Szanowni Państwo, z uwagi na dużą liczbę złożonych wniosków i wnioskowaną kwotę, która przekracza budżet projektu informujemy, że zgodnie z § 3 ust. 2 Regulaminu Konkursu z dniem 05.01.2024 r. o godz. 12:00 zamykamy nabór wniosków do Konkursu „odLOTTOwe ferie 2024”.

Wnioski o dofinansowanie, które zostały złożone podlegają ocenie i zgodnie z § 4 ust. 6 Regulaminu po pozytywnej ocenie merytorycznej będą mogły być skierowane do realizacji pod warunkiem niewyczerpania środków finansowych przeznaczonych na Konkurs.