11.03.2020

Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej, włączając się w ogólnopolskie działania profilaktyczne zapobiegające rozprzestrzenianiu się koronawirusa, zwraca się do wszystkich mistrzów sportu realizujących zajęcia Kumulacji Aktywności o zawieszenie zajęć do końca marca br. O dalszych decyzjach związanych z tą sytuacją, jak też o terminie wznowienia dalszych zajęć programowych, będziemy informować na bieżąco.