20.08.2019

Wolontariusze Fundacji LOTTO zrekrutowani spośród pracowników Totalizatora Sportowego  we współpracy z Towarzystwem Opieki nad Grobami Wojskowymi we Lwowie, w dniach 15-17 sierpnia uczestniczyli w akcji porządkowania mogił polskich żołnierzy poległych w walkach obronnych na ziemi lwowskiej. Pracowali m.in. przy wycince krzewów i podcinaniu żywopłotów na grobach jednego z najpiękniejszych cmentarzy wojennych na świecie, jakim jest CMENTARZ OBROŃCÓW LWOWA, zwany też CMENTARZEM ORLĄT. Cmentarz ten przylega do najstarszej zabytkowej nekropolii Lwowa – Cmentarza Łyczakowskiego (zał. w 1786 r.), na którym spoczywają prochy wielu zasłużonych dla Polski i Ukrainy ludzi kultury, nauki i polityki, m.in. Marii Konopnickiej, Gabrieli Zapolskiej i Stefana Banacha.

Po pracach porządkowych, delegacja wolontariuszy z Prezesem Zarządu Totalizatora Sportowego – Olgierdem Cieślikiem na czele, wraz z innymi delacjami, złożyła na Cmentarzu Orląt wieniec z biało-czerwonych kwiatów z okazji Dnia Wojska Polskiego.

W kolejnych dniach wyjazdu nasi wolontariusze  uporządkowali zbiorowe mogiły żołnierzy Wojska Polskiego poległych w obronie ojczyzny we wrześniu 1939 r. w: Zboiskach oraz w Podhołosku, gdzie jeszcze w czasach radzieckich na terenie cmentarza urządzano działki rekreacyjne i ogrody warzywne, które do dzisiaj się tam znajdują. Uporządkowano również położone w lesie k. Janowa (obecnie Iwano-Frankowe), na terenie rezerwatu przyrody, mogiły żołnierzy polskich, węgierskich i ukraińskich poległych w I wojnie światowej, położone wokół potężnego kilkusetletniego dębu.

Zwieńczeniem wyjazdu wolontariuszy na Ukrainę był udział w uroczystościach 99. rocznicy bitwy pod Zadwórzem, gdzie w czasie wojny polsko-bolszewickiej, batalion polskich wojsk pod dowództwem kapitana Bolesława Zajączkowskiego zatrzymał natarcie na Lwów 1 Armii Konnej Siemiona Budionnego. Zadwórze, zwane „polskimi Termopilami”, to miejsce tragiczne, bo zbroczone krwią ponad trzystu młodych polskich żołnierzy, którzy oddali życie w nierównej walce z hordami Siemiona Budionnego. Inwazję udało się powstrzymać, ale ofiara była wielka. Delegacja wolontariuszy, z Elizą Dzwonkiewicz – prezesem Fundacji na czele, złożyła na pamiątkowym kopcu bitwy symboliczny wieniec.

Kolejny raz wolontariusze LOTTO potwierdzili dobrze znaną maksymę, że RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ. Przy okazji poznali uroki pięknego i tętniącego życiem Lwowa, w którym rodzime klimaty przeogromnego potencjału kultury i tradycji narodowej Polski, obecne są niemalże na każdym kroku. Miasta, które przez ponad 400 lat obecne było w historii naszego kraju, które jak magnes przyciąga i wciąż gościnnie podejmuje Rodaków, chętnie przybywających w te strony.