01.07.2024

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, dziś wystartował nabór wniosków do programu Stypendium Sportowych Marzeń!

Program Stypendialny skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych, kontynuujących w roku szkolnym 2024/2025 naukę w klasie maturalnej oraz posiadających udokumentowane osiągnięcia w uprawianej przez siebie dyscyplinie (program obejmuje indywidualne sporty olimpijskie).

Celem programu jest wsparcie finansowe i rozwój edukacyjny młodych, uzdolnionych sportowców, pomoc w prowadzeniu dwutorowej kariery.

Nabór wniosków rozpoczął się 1 lipca, zakończy 9 września 2024 r.

Szczegółowe informacje i regulamin dostępne na stronie: https://www.fundacjalotto.pl/stypendium-sportowych-marzen/