22.07.2022

Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej ogłasza program ”SPORTOWO KULTURALNIE LOKALNIE” wspierający projekty infrastrukturalne czyli remont albo budowę obiektów sportowych lub kulturalnych oraz zakup niezbędnego wyposażenia. W konkursie mogą startować organizacje i instytucje prowadzące działalność w zakresie sportu lub kultury, będące właścicielami bądź najemcami  infrastruktury. Do zdobycia jest nawet do 200 tys. zł na realizację zgłoszonego projektu.  

Projekty będą oceniane przez zespół ekspertów, a  najlepsze z nich (do 5 w każdym województwie)  będą  przedmiotem głosowania  graczy LOTTO. Na podstawie listy rankingowej powstałej w wyniku głosowania, w każdym województwie  zostaną wyłonieni laureaci konkursu, którzy otrzymają darowiznę na realizację zgłoszonych inwestycji infrastrukturalnych.

Jednocześnie poprzez stronę www.gramywygrywamy.pl każdy może opisać lokalne potrzeby tj. czego brakuje w jego najbliższej okolicy i jakich inwestycji infrastrukturalnych w obszarze sportu lub kultury by oczekiwał. Jeżeli zgłoszony w konkursie projekt będzie odpowiadał na zapotrzebowanie znajdujące się na stronie www.gramywygrywamy.pl  w trakcie oceny dostanie dodatkowe 10 punktów.

Wnioski w konkursie można składać od dziś do 13 września 2022 r.

Szczegółowe informacje o nowym programie, przedmiotach dofinansowania i zasadach konkursowych zainteresowani znajdą na stronie www.fundacjalotto.pl/sportowo-kulturalnie-lokalnie/