29.06.2023

Szanowni Państwo,
Informujemy, że postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia „Kontrola obozów realizowanych w ramach Programu: „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO 2023” oraz przygotowanie Raportu podsumowującego realizację Programu” zostało rozstrzygnięte. Realizatorem powyżej wymienionych usług została firma FITWELL Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.

Uprzedzamy, że przedstawiciele firmy FITWELL Sp. z o.o. będą kontaktować się z wybranymi Organizatorami w imieniu Fundacji LOTTO w celu przeprowadzenia kontroli obozów.