01.07.2022

Szanowni Państwo,
Informujemy, że postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia „Kontrola projektów realizowanych w ramach Programu: „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO 2022” oraz przygotowanie Raportu podsumowującego realizację Programu” zostało rozstrzygnięte. Realizatorem powyżej wymienionych usług została firma FITWELL sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.
Uprzedzamy, że przedstawiciele firmy FITWELL sp. z o.o. będą kontaktować się z wybranymi Organizatorami w imieniu Fundacji LOTTO w celu przeprowadzenia kontroli obozów.