27.07.2021

Szanowni Państwo,

Informujemy, że postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia „Kontrola projektów realizowanych w ramach Programu: „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO 2021” oraz przygotowanie Raportu podsumowującego realizację Programu” zostało rozstrzygnięte. Realizatorem powyżej wymienionych usług została firma FITWELL sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.

Uprzedzamy, że przedstawiciele firmy FITWELL sp. z o.o. będą kontaktować się z wybranymi Organizatorami w imieniu Fundacji LOTTO w celu przeprowadzenia kontroli obozów.