23.03.2022

Pomagamy Ukrainie! Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej uruchamia program „Dzieci Ukrainy”, którego celem jest wsparcie organizacji bezpłatnych zajęć dla dzieci uchodźców wojennych. W programie mogą wziąć udział podmioty prowadzące żłobki, kluby dziecięce, przedszkola i szkoły spełniające warunki, o których szerzej piszemy na naszej stronie.

Beneficjentami projektów mogą być dzieci uciekinierów z Ukrainy w wieku do 18 lat, których opiekunowie starają się o pracę lub podjęli już zatrudnienie na terenie Polski Program zajęć może obejmować aktywności opiekuńcze, edukacyjne, sportowe, kulturalne, psychologiczne i pedagogiczne a nawet turystyczne.

Szczegółowe informacje dot. zasad, naboru wniosków i założeń programowych zainteresowani znajdą na stronie: www.fundacjalotto.pl/dzieciukrainy