11.09.2020

Etap I

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy wyniki naboru I tury wniosków do Programu „Sportowe wakacje z Fundacją LOTTO”. Zwycięskie Organizacje zostały powiadomione drogą elektroniczną, zgodnie z obowiązującym Regulaminem Programu.

Na realizację pierwszego etapu programu Fundacja LOTTO im. H. Konopackiej przeznaczyła kwotę 2463 517,00 zł

Informujemy, że zgodnie z Regulaminem nasz Konkurs realizowany będzie do 31 października 2020 r. W dalszym ciągu przyjmujemy wnioski na obozy planowane do 31 grudnia 2020 r. Wnioski o Dofinansowanie składać można w każdym momencie Konkursu. W przypadku wnioskowania o refundację kosztów obozu, który odbył się przed dniem złożenia wniosku, termin składania aplikacji o Dofinansowanie w ramach Konkursu, upływa z dniem 30 września 2020 r.

Wyniki naboru Programu „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO”