21.06.2023

Rozpoczynamy nabór wniosków do 11. edycji Programu „Kumulacja Aktywności”! Jednym z Jego głównych celów jest promocja sportu i popularyzacja aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Zależy nam na zachęceniu nastolatków do odkrywania zalet i zdrowotnych walorów sportu, a także zwiększeniu ich aktywności fizycznej w codziennym życiu. W ramach pozalekcyjnych zajęć sportowych uczniowie szkół podstawowych w wieku 11-15 lat, (głównie mniej aktywni fizycznie) będą mieli szansę ćwiczyć pod okiem wybitnych i utytułowanych sportowców.

Czekamy na zgłoszenia od wszystkich osób aspirujących do roli Mistrza Sportu kolejnej edycji. O rolę prowadzących mogą ubiegać się osoby posiadające uprawnienia i doświadczenie w prowadzeniu zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem byłych zawodników różnych sportów, mających sukcesy sportowe co najmniej na poziomie mistrzostw kraju lub trenerów, którzy zadeklarują wolę podjęcia się zaplanowania, zorganizowania i realizacji autorskich projektów zajęć sportowych dla młodzieży w wieku 11-15 lat.

Szczegółowe informacje o konkursie na realizację zajęć sportowych w ramach 11. edycji Programu „Kumulacja Aktywności” dostępne na naszej stronie: www.fundacjalotto.pl/kumulacjaaktywnosci/

Wnioski można składać za pomocą Generatora Wniosków Fundacji do 17 lipca 2023 r.