20.12.2019

Ważna informacja dla organizacji i instytucji, które zaczęły wypełniać wnioski w naszym Programie Grantów. Prosimy o ich uzupełnienie i złożenie do 31 grudnia 2019 r. Od 1 stycznia 2020 r. będzie obowiązywała nowa edycja programu nie uwzględniająca wniosków z 2019 r.