Program Stypendialny 100 na 100 im. Haliny Konopackiej i Ignacego Matuszewskiego

Program Stypendialny 100 na 100 im. Haliny Konopackiej i Ignacego Matuszewskiego

Zdj. Ośrodek Szkoleniowo-Konferencyjny „Geovita” w Jadwisinie, 5-7.04.2019 r.

Z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości Fundacja LOTTO i Totalizator Sportowy Sp. z. o o. uhonorowali stu wyjątkowych studentów, prezentujących aktywną postawę życiową, przejawiających motywację do nieustannego podejmowania nowych wyzwań. Doceniliśmy i wsparliśmy młodych ludzi, którzy nie tylko dobrze się uczą, ale przede wszystkim mają bogate zainteresowania i szeroką wiedzę, są aktywni i wywołują pozytywne poruszenie w swoim środowisku. Stąd też za patronów Programu wybrano małżeństwo: Halinę Konopacką i Ignacego Matuszewskiego – wszechstronnie uzdolnionych Polaków, którzy z ułańską fantazją wykorzystywali swoje zdolności i pasje w służbie Ojczyźnie, pozostając inspiracją dla współczesnych.

Z programu stypendialnego, z pośród 1814 osób, wyłoniono 100 młodych, ambitnych, utalentowanych i zaangażowanych społecznie młodych ludzi. Zdobycie stypendium pozwoliło laureatom kontynuować rozwój osobisty.

W trakcie trwania programu Fundacja zorganizowała trzy spotkania, dzięki którym nawiązały się przyjaźnie między niesamowitymi osobami. Spotkania w tak znamienitym towarzystwie zaowocowały pomysłami nad wspólnymi interdyscyplinarnymi projektami.

W ramach Programu przyznawane było stypendium wynoszące 1 250 zł brutto miesięcznie, płatne w okresie od stycznia do grudnia 2019 r.

Program Stypendialny uzyskał honorowy patronat Prezesa Rady Ministrów oraz został włączony do wydarzeń w ramach Programu Niepodległa.