Jubileuszowy Program Stypendialny 65 na 65

Jubileuszowy Program Stypendialny 65 na 65

Zdj. Gala inaugurująca Jubileuszowy Program Stypendialny 65 na 65; Zamek Królewski w Warszawie, 18.10.2021 r.

Z okazji jubileuszowych obchodów 65-lecia istnienia spółki Totalizator Sportowy, Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej wraz ze swoim Fundatorem Totalizatorem Sportowym powołał Jubileuszowy Program Stypendialny 65 na 65”. Program skierowany był do 65-ciu studentów, wyróżniających się wiedzą, doświadczeniem oraz zaangażowaniem w projekty naukowe. Dodatkowo 10-ciu spośród nich miało szansę na zdobycie doświadczenia zawodowego podczas 3-miesięcznego stażu w Totalizatorze Sportowym. Celem Programu było wsparcie finansowe studentów, którzy swoją wiedzą i umiejętnościami wzmocnią polskie przedsiębiorstwa.

Z programu stypendialnego, z pośród 314 osób, wyłoniono 65-ciu laureatów realizujących się w obszarze nowych technologii. Zdobycie stypendium pozwoliło im kontynuować rozwój osobisty.

W ramach Programu przyznawane było stypendium wynoszące 1 500 zł brutto miesięcznie, płatne w okresie od października 2021 r. do września 2022 r.

Dla stypendystów, w trakcie trwania programu przewidziano udział w dwóch spotkaniach edukacyjno–integracyjnych, na których odbywały się panele szkoleniowe, wydarzenia kulturalne jak również zajęcia ruchowe i integracyjne.

Jubileuszowy program stypendialny 65 na 65 uzyskał patronat honorowy Ministra Edukacji i Nauki.

Filmy