06.11.2020

„Pomagamy Razem” – zapraszamy do specjalnego programu wolontariatu w ramach walki ze skutkami pandemii COVID-19.

W związku z trwającą i niestety niesłabnącą w Polsce pandemią COVID-19, Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej, której fundatorem jest Totalizator Sportowy, podjęła decyzję o uruchomieniu specjalnego programu wolontariatu pn. „Pomagamy Razem”.

Do udziału w tej inicjatywie zapraszamy wszystkich, którzy chcą pomagać w walce ze skutkami COVID-19: pracowników Spółki, spółek zależnych, a także członków naszych rodzin, przyjaciół, znajomych i sympatyków. Potrzebne będzie wsparcie wszystkich ludzi dobrej woli do pomocy w tym trudnym czasie, którego przyszło nam doświadczać. Mamy wielką nadzieję, że podobnie jak przy niedawno zakończonej z sukcesem akcji RakReaton uda nam się zebrać liczną grupę ludzi dobrej woli, którzy zechcą zostać wolontariuszami Fundacji LOTTO.

Pomoc będzie potrzebna w wielu obszarach, tym bardziej, że Totalizator Sportowy zaangażował się w budowę szpitala.

W ramach programu Fundacja zapewnia środki finansowe niezbędne do realizacji projektu w tym na odpowiednie zabezpieczenie w środki ochrony osobistej wolontariuszy.

ŚCIEŻKA NR 1

Chcesz pomagać i posiadasz umiejętności przydatne w walce z pandemią, np. masz uprawnienia ratownika medycznego, inne wykształcenie medyczne, jesteś inżynierem lub po prostu masz serce do niesienia pomocy? Potrzebujemy Ciebie!

Zgłoś się w generatorze wniosków Fundacji LOTTO: TUTAJ, wybierając program: Pomagamy Razem! i opisz w nim swoje super moce. W ten sposób wspólnie stworzymy bazę wolontariuszy i ich umiejętności, a dzięki temu będzie nam łatwiej skierować pomoc tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna. Osoby, które zgłoszą w ten sposób swoją gotowość bycia wolontariuszem, skierujemy do konkretnego projektu pomocy, zgodnie ze wskazanymi kompetencjami. Mając bazę wolontariuszy, pomożemy chętnym w znalezieniu sposobu niesienia pomocy.

Odnotowujmy już zgłoszenia pierwszych wolontariuszy i projektów, o których na pewno będziemy informować.

Przypominamy o ścieżkach przeznaczonych dla zespołów kierowanych przez pracowników Totalizatora Sportowego, współpracowników i zatrudnionych na podstawie umów o charakterze cywilnoprawnym – tj. kolektorzy fizyczni.


ŚCIEŻKA NR 2

Masz pomysł? Wiesz, kto potrzebuje pomocy? Wiesz jak pomóc, ale potrzebujesz wsparcia w jego realizacji? Zadziałajmy wspólnie!

Opisz projekt w generatorze wniosków Fundacji LOTTO: TUTAJ, wybierając program: Masz super pomysł? Kiedy stworzysz plan działań – określ w nim potrzeby, zgłoś swoją gotowość – wspólnie znajdziemy najlepsze rozwiązanie.


ŚCIEŻKA NR 3

#WspierajSeniora – zapisz się do programu wsparcia seniorów!

Dołącz do Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów, pomóż najbardziej narażonym osobom utrzymać izolację, zachować zdrowie oraz dobre samopoczucie. Zrób im zakupy, dostarcz lekarstwa, poświęć odrobinę uwagi – czasami wystarczy, że tylko chwilę z nimi porozmawiasz lub wyprowadzisz na spacer pupila. My pomożemy Ci w zapewnieniu bezpieczeństwa i logistyce. Zbierz swój zespół i zgłoś swoją gotowość w programie przez stronę wspierajseniora.pl. Od tej chwili działaj zgodnie z wytycznymi koordynatora programu.

Kiedy stworzysz plan działań, a w nim określisz potrzeby, zgłoś się w generatorze wniosków Fundacji LOTTO: TUTAJ, wybierając program: Wspieraj Seniora.

Opisz jakiej pomocy potrzebujesz – zakup środków ochronnych, pokrycie kosztów transportu, zakup opakowań – kartonów, toreb, itp. Pamiętaj, że założenia programu nie dotyczą finansowania samych zakupów dla seniorów!  Nasza pomoc, to wsparcie przy zrobieniu i dostarczeniu zakupów, których koszt muszą pokryć seniorzy z własnych środków. Jeżeli uważasz, że sytuacja wymaga innego działania, zgłoś to w ścieżce nr 2.

WAŻNE: ścieżki nr 2 i nr 3 zostaną zweryfikowane przez Fundację LOTTO i w razie konieczności wsparte pomocą finansową w ramach standardowej procedury Kumulacji Dobrej Woli – zaliczki finansowej dla lidera wolontariatu, rozliczanej rachunkami za poniesione koszty. Wsparcie finansowe dotyczy tylko niezbędnych wydatków do realizacji zadania. W ścieżce nr 3 nie finansujemy zakupów dla seniorów, a jedynie koszty środków bezpieczeństwa, pakowania, transportu, itp.

Razem Możemy Więcej! Pokażcie, ilu nas jest i jak możemy wspólnie pomagać. Bądźmy gotowi zadbać wspólnie o zdrowie nasze i naszych bliskich!