15.06.2023

Szanowni Państwo,
Z uwagi na dużą liczbę złożonych wniosków i wnioskowaną kwotę, która przekracza budżet projektu informujemy, że zgodnie z §3 ust. 2 Regulaminu Konkursu z dniem 17.06.2023 r. o godz. 23.59. zamykamy nabór wniosków do Konkursu „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO 2023”.
Wnioski o dofinansowanie, które zostały złożone podlegają ocenie i zgodnie z §4 ust. 6 Regulaminu po pozytywnej ocenie merytorycznej będą mogły być skierowane do realizacji pod warunkiem niewyczerpania środków finansowych przeznaczonych na Konkurs.