03.10.2022

Szanowni Państwo,
publikujemy listę rezerwową zawierającą pozytywnie ocenione wnioski złożone w dniu 07.07.2022 r.

Wnioski z listy rezerwowej i ewentualnie kolejne wnioski będą mogły uzyskać dofinansowanie jeśli nastąpi zwrot wydatkowanych środków np. w wyniku rozliczenia dofinansowania lub zgłoszone zostaną rezygnacje z organizacji zaplanowanych wcześniej obozów.

Lista rezerwowa organizatorów