19.04.2021

W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2021, poz. 700) oraz komunikatem z dnia 16 kwietnia 2021 r. „Obiekty sportowe na otwartym powietrzu już dostępne. Wraca współzawodnictwo dzieci i młodzieży” (www.gov.pl/web/kulturaisport/obiekty-sportowe-na-otwartym-powietrzu-juz-dostepne-wraca-wspolzawodnictwo-dzieci-i-mlodziezy), Zarząd Fundacji, włączając się w działania znoszące dotychczasowe obostrzenia, postanowił odwiesić zajęcia z dniem 19 kwietnia 2021 r.

Zajęcia będą odbywały się z bezwzględnym stosowaniem zasad bezpieczeństwa podanych w ww. komunikacie.