20.05.2020

W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020, poz. 878) oraz komunikatem z dnia 13 maja 2020 r. „Rusza III etap odmrażania polskiego sportu” (https://www.gov.pl/web/sport/rusza-iii-etap-odmrazania-polskiego-sportu), Zarząd Fundacji, włączając się w działania znoszące dotychczasowe obostrzenia, postanowił odwiesić zajęcia sportowe prowadzone w ramach 7. edycji programu „Kumulacja Aktywności”.

Zajęcia będą odbywały się z bezwzględnym stosowaniem zasad bezpieczeństwa podanych w ww. komunikacie.