19.01.2024

Szanowni Państwo, ostatnia transza wyczerpała budżet przeznaczony na program „odLOTTOwe ferie 2024” w związku z tym przedstawiamy listę rezerwową obozów, które pozytywnie przeszły ocenę formalną i merytoryczną.

Wnioski z listy rezerwowej będą mogły uzyskać dofinansowanie jeśli nastąpi zwrot wydatkowanych środków np. w wyniku rozliczenia dofinansowania lub zgłoszone zostaną rezygnacje z organizacji zaplanowanych wcześniej obozów.

Lista rezerwowa dostępna na oficjalnej stronie programu: https://www.fundacjalotto.pl/odlottowe-ferie/