16.05.2022

Gotowi na nowy sezon? Gotowi na aktywne wakacje? Przypominamy, że nabór wniosków do odLOTTOwej Jazdy trwa do 29 maja. Ogłaszajcie wszem i wobec: organizacje społeczne mają szanse na dofinansowanie swojego projektu nawet do 25 000 zł.

Twórzcie społecznie pożyteczne projekty, mobilizujcie przyjaciół i sympatyków do wakacyjnej aktywności! Szczegółowe zasady na naszej stronie: https://www.fundacjalotto.pl/odlottowa-jazda/

Pierwszy etap 09.05 – 29.05.2022 r. – polega na przygotowaniu projektu, na który organizacja chciałaby pozyskać dofinansowanie. Tematyka projektów musi być zgodna z celami statutowymi Fundacji LOTTO. Do zdobycia nagrody do nawet 25 000 zł!

Drugi etap 10.06 – 31.08.2022 r. – to rywalizacja właściwa, czyli pokonywanie kilometrów na rowerach, na rzecz wybranych inicjatyw. Wygrywa organizacja, która zbierze na swoim koncie najwięcej kilometrów.

Udział w akcji mogą wziąć organizacje non-profit, podmioty nie prowadzące działalności gospodarczej, organizacje i instytucje działające na rzecz dobra publicznego oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą, jednak nie nastawione na osiąganie zysku.