SPORTOWE WAKACJE Z FUNDACJĄ LOTTO 2021

„Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO 2021” to druga edycja programu mającego na celu wsparcie organizacji obozów sportowych stacjonarnych i wyjazdowych. Obozy mogły odbywać się w terminie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2021 r. i musiały spełniać warunki określone w Regulaminie m.in. trwać minimum 10 dni, realizować określony program sportowy. Dofinansowanie mogło zostać przeznaczone na: transport, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie, działania kulturalne, wynajem obiektów i wynagrodzenie prowadzącego. Program rozpoczął się 28 maja i trwał do 31 grudnia 2021 r.

Budżet programu wynosił 15 mln zł i był współfinansowany w 2/3 ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Wyniki konkursu „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO 2021″

Podsumowanie

  • Liczba wspartych obozów – 515
  • Liczba uczestników – 19 254
  • Liczba godzin zajęć sportowych – 21 478

Film z realizacji programu: