Filar, w którym Fundacja wspiera powszechny dostęp do szeroko rozumianej kultury. Poprzez swoje programy współpracujemy z organizacjami pozarządowymi, jednostkami samorządu terytorialnego i instytucjami kultury umożliwiając równy dostęp do kultury osobom ze środowisk wykluczonych, z niepełnosprawnościami czy mieszkańcom wsi oraz małych miejscowości oddalonych od dużych ośrodków miejskich. Poprzez wspieranie takich projektów jak warsztaty czy obozy, koncerty, konkursy, wystawy, przedstawienia teatralne itd. pomaga w rozwijaniu talentów i pasji artystycznych osobom uzdolnionym – zarówno amatorom jak i profesjonalistom.  Dba także o rozwój kultury ludowej wspierając zespoły ludowe oraz Koła Gospodyń Wiejskich w ich staraniach włączania młodego pokolenia w działania artystyczne. Wspiera także o rozwijanie infrastruktury kulturalnej poprzez umożliwienie remontu lokali czy zakup nowoczesnego sprzętu niezbędnego ośrodkom kultury do prowadzenia ich działań.

Program Grantów - Kultura

Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej wspiera realizacje projektów innych organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, klubów sportowych, instytucji edukacyjnych i kulturalnych, zakładów opiekuńczych itd. poprzez udzielanie darowizn pieniężnych na zadania z obszaru sportu, kultury, edukacji, aktywizacji …