02.03.2021

Fundacja ORLEN rozpoczęła nabór do czwartej edycji programu stypendialnego BONA FIDE. Polscy studenci, zdobywający wykształcenie na renomowanych uczelniach zagranicznych, mogą ubiegać się o dofinansowanie czesnego w wysokości nawet 200 tys. zł. Wnioski należy składać on-line do 15 marca 2021 r. W trzech dotychczasowych edycjach programu BONA FIDE przyznano aż 22 stypendia na łączną kwotę ponad 2 mln złotych.

Stypendium, podobnie jak w latach ubiegłych, skierowane jest do polskich studentów, wybierających studia II lub III stopnia, na jednej z 50 zagranicznych szkół wyższych ujętych w Akademickim Rankingu Uniwersytetów Świata (tzw. Lista szanghajska). Po zakończeniu nauki za granicą stypendyści zobowiązują się do podjęcia pracy w Polsce, w jednej ze spółek z udziałem Skarbu Państwa lub w administracji publicznej. Partnerami tegorocznej edycji programu Fundacji ORLEN zostały cztery fundacje korporacyjne: Fundacja BKG im. J.K. Steczkowskiego, Fundacja Energa oraz Fundacja LOTOS i Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej.

Dodatkowe informacje o programie stypendialnym dostępne na stronie: fundacja.orlen.pl