Mistrzowie (7. edycja programu – 2019/2020)

1/1

Joanna Jakimiuk

Dyscyplina:

Szermierka

Tytuł zajęć:

NA SPORTOWO – SZERMIERKOWO!!!

Miejscowość:

Wrocław, województwo dolnośląskie