25.06.2018

Informujemy, że na podstawie § 8 ust 1 oraz § 5 ust. 7 Regulaminu Konkursu „odLOTTOwa jazda” zostały wprowadzone zmiany w Regulaminie Konkursu. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem po zmianach. Jednolity tekst Regulaminu dostępny jest na stronie internetowej Konkursu www.fundacjalotto.pl/odlottowa-jazda/oraz w siedzibie Fundacji.