16.09.2021

Szanowni Państwo,

Informujemy, że środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie obozów sportowych w programie „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO 2021” zostały wyczerpane.  Tura VIII jest ostatnią turą przyznanych dofinansowań.
W najbliższym czasie opublikujemy listę pozytywnie ocenionych wniosków (złożonych  do 9 sierpnia br. ), które nie otrzymały dofinansowania z uwagi na brak środków – tzw. listę rezerwową. Ocena wniosków złożonych po 9 sierpnia br. na chwilę obecną została zawieszona.
Wnioski z listy rezerwowej i ewentualnie kolejne wnioski będą mogły uzyskać dofinansowanie jeśli nastąpi zwrot wydatkowanych środków np. w wyniku rozliczenia dofinansowania lub zgłoszone zostaną rezygnacje z organizacji zaplanowanych wcześniej obozów.